Forma(nde) etik - Livmodertransplantation i svensk media

Formande etik

Hösten 2012 genomfördes världens första försök att transplantera en livmoder från en levande donator till en närstående mottagare då en dotter fick en livmoder av sin mamma. Utvecklingen har sedan dess gått framåt i Sverige och runt om i världen runt om i världen. Projektet ”Forma(nde) etik - Livmodertransplantation i svensk media” analyserade hur denna utveckling presenteras och diskuteras i svensk dagspress, i Läkartidningen och i Dagens Medicin, under tidsperioden 1998-2016.

Syftet med projektet var att undersöka vilka etiska aspekter av livmodertransplantation som lyfts fram och diskuteras och hur det görs. Hur bidrar media till att forma synsätt på vad som är etiskt centralt och vad som inte är det, genom de sätt som livmodertransplantationerna framställs på och berättas om? I vår analys visade vi hur särskilda antaganden, normer och värden utrycker och används för att underbygga specifika positioner i debatten och hur vissa subjekt, önskningar, och risker osynliggörs eller utesluts. Utifrån detta visade vi också på eventuellt etiskt problematiska aspekter av vissa frågor och av hur vissa frågor diskuteras.

Läs mer om projektet på den engelska sidan

Publikationer: Publications: Guntram L and Zeiler K (2019) The Ethics of the Societal Entrenchment-approach and the case of live uterus transplantation-IVF. Medicine, Health Care and Philosophy 22(4): 557–571. DOI: 10.1007/s11019-019-09891-w.

Tidsperiod: 2015-2016

Finansiär: Linköpings universitet och Riksbankens Jubileumsfond via Zeilers Pro Futura Scientia fellowship.

Projektledare och övriga forskare

Relaterat innehåll