Förpacka, förhandla, förändra

 Förpacka förhandla förändra
Foto: Istock Photo

Hur blir forskningsbaserad vetenskaplig kunskap praktiskt användbar? Och närmare bestämt, hur blir kunskap som tas fram inom en kontext till praktik i en helt annat? Projektet studerar skärningspunkten mellan produktionen av (medicinsk) kunskap och dess användning i praktiken. Det bidrar till förståelsen för hur vetenskapsbaserad kunskap blir en del i människors vardag.

Genom etnografiskt fältarbete - att observera och intervjua medlare och praktiker för att fånga deras perspektiv på sitt arbete - samt att analysera riktlinjer, genererar projektet kunskap om vilka faktorer som påverkar hur kunskap förflyttas mellan kontexter och översätts till vardaglig praktik. Projektet fokuserar på medlande yrkesutövare i tre till synes så disparata yrken som veterinärpatologer, barnmorskor i föräldrautbildning och leverantörer av företagshälsovård. Projektets resultat gör det möjligt att både bättre förstå samhällets kunskapsförsörjning på en teoretisk nivå och att följaktligen utveckla och förbättra den i praktiken. Eftersom vetenskapsbaserad kunskap spelar en central roll i dagens samhälle, är det av stor samhällsrelevans att utarbeta sätt att reflektera över hur vetenskapsbaserad kunskap blir en del i människors vardag.

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och påbörjades i mars 2016.

Projektledare

Forskare i projektet

Relaterat innehåll