Fotografi av Hannah Grankvist

Hannah Grankvist

Utbildningsledare

Hur hanterar forskare frågor rörande etik, vetenskaplig validitet och kliniska osäkerheter när de initierar kliniska prövningar? Vilka faktorer driver beslutsfattandet? Hur produceras, värderas och förflyttas kunskap mellan aktörer och kontexter?

Kunskap - produktion, värde, beslutsfattande, rörelse

Min forskning undersöker etiska, sociala och policy aspekter vid translationell forskning av nya medicinska terapier och teknologier, samt hur forskningsbaserad vetenskaplig kunskap som tagits fram i en kontext blir till praktik i en helt annan.

Mina vetenskapliga intresseområden rör sig i skärningspunkten av vetenskapliga praktiker, teknik- och vetenskapsstudier och etik. Jag är särskilt intresserad av de etiska, sociala och policy utmaningar som finns när man prövar nya medicinska terapier och teknologier på människor, det vill säga ’translationell klinisk forskning’. Jag använder mig av empiriskt kvalitativa metoder för att beskriva och analysera uppkomsten av ny medicinsk kunskap, terapier och tekniker.

Nuvarande forskningsprojekt undersöker risk, prediktion, validitet och kunskapers värde under utvecklingsprocessen av nya läkemedel och behandlingar.
I ett nytt projekt ska jag – tillsammans med mina kollegor – vidga vyerna och studera hur forskningsbaserad vetenskaplig kunskap blir till praktik. Närmare bestämt, hur blir kunskap som tagits fram i en kontext till praktik i en helt annan. Frågorna besvaras genom etnografiska studier av tre till synes så disparata yrken som veterinärpatologer, barnmorskor under föräldrautbildning och leverantörer av företagshälsovård.

Undervisning inom tvärvetenskap

Min undervisningserfarenhet kommer framför allt från det tvärvetenskapliga Miljövetarprogrammet vid Institutionen för Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet, där jag var kursansvarig för Miljövetenskap B mellan 2010-2012. Jag har dessutom hållit enstaka föreläsningar, seminarier och varit handledare vid en rad program och fristående kurser vid Linköpings universitet, från grundnivå till magister/mastersnivå.

Publikationer

2023

Hannah Grankvist (2023) Facilitating the Movement of Knowledge in Occupational Health Services: Building and Aligning Relationships Science & Technology Studies, Vol. 36, s. 43-61 Vidare till DOI
Corinna Kruse, Jenny Gleisner, Hannah Grankvist (2023) Introduction: Alignment Work for the Movement of Knowledge Science and Technology Studies, Vol. 36, s. 3-10 Vidare till DOI

2021

Corinna Kruse, Jenny Gleisner, Hannah Grankvist (2021) Alignmentarbete: Det kontinuerliga arbetet för kunskapsförflyttning

2016

Hannah Grankvist, Jonathan Kimmelman (2016) How do researchers decide early clinical trials? Medicine, Health care and Philosophy, Vol. 19, s. 191-198 Vidare till DOI

2015

Hannah Grankvist (2015) Can Risks be Offset by the Prospect of Benefit in Trial Design? American Journal of Bioethics Neuroscience, Vol. 6, s. 61-62 Vidare till DOI

Forskning

CV

Forskare jag samarbetar med

Organisation