Kunskap - produktion, värde, beslutsfattande, rörelse

Min forskning undersöker etiska, sociala och policy aspekter vid translationell forskning av nya medicinska terapier och teknologier, samt hur forskningsbaserad vetenskaplig kunskap som tagits fram i en kontext blir till praktik i en helt annan.

Mina vetenskapliga intresseområden rör sig i skärningspunkten av vetenskapliga praktiker, teknik- och vetenskapsstudier och etik. Jag är särskilt intresserad av de etiska, sociala och policy utmaningar som finns när man prövar nya medicinska terapier och teknologier på människor, det vill säga ’translationell klinisk forskning’. Jag använder mig av empiriskt kvalitativa metoder för att beskriva och analysera uppkomsten av ny medicinsk kunskap, terapier och tekniker.

Nuvarande forskningsprojekt undersöker risk, prediktion, validitet och kunskapers värde under utvecklingsprocessen av nya läkemedel och behandlingar.
I ett nytt projekt ska jag – tillsammans med mina kollegor – vidga vyerna och studera hur forskningsbaserad vetenskaplig kunskap blir till praktik. Närmare bestämt, hur blir kunskap som tagits fram i en kontext till praktik i en helt annan. Frågorna besvaras genom etnografiska studier av tre till synes så disparata yrken som veterinärpatologer, barnmorskor under föräldrautbildning och leverantörer av företagshälsovård.

Undervisning inom tvärvetenskap

Min undervisningserfarenhet kommer framför allt från det tvärvetenskapliga Miljövetarprogrammet vid Institutionen för Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet, där jag var kursansvarig för Miljövetenskap B mellan 2010-2012. Jag har dessutom hållit enstaka föreläsningar, seminarier och varit handledare vid en rad program och fristående kurser vid Linköpings universitet, från grundnivå till magister/mastersnivå.

Publikationer

2021

2016

2015

2011

2010

Hannah Grankvist (2010) Gene Therapy Encyclopedia of Science and Technology Communication

Forskning

CV

Forskare jag samarbetar med

Organisation