Kunskap - produktion, värde, beslutsfattande, rörelse

Min forskning undersöker etiska, sociala och policy aspekter vid translationell forskning av nya medicinska terapier och teknologier, samt hur forskningsbaserad vetenskaplig kunskap som tagits fram i en kontext blir till praktik i en helt annan.

Mina vetenskapliga intresseområden rör sig i skärningspunkten av vetenskapliga praktiker, teknik- och vetenskapsstudier och etik. Jag är särskilt intresserad av de etiska, sociala och policy utmaningar som finns när man prövar nya medicinska terapier och teknologier på människor, det vill säga ’translationell klinisk forskning’. Jag använder mig av empiriskt kvalitativa metoder för att beskriva och analysera uppkomsten av ny medicinsk kunskap, terapier och tekniker.

Nuvarande forskningsprojekt undersöker risk, prediktion, validitet och kunskapers värde under utvecklingsprocessen av nya läkemedel och behandlingar.
I ett nytt projekt ska jag – tillsammans med mina kollegor – vidga vyerna och studera hur forskningsbaserad vetenskaplig kunskap blir till praktik. Närmare bestämt, hur blir kunskap som tagits fram i en kontext till praktik i en helt annan. Frågorna besvaras genom etnografiska studier av tre till synes så disparata yrken som veterinärpatologer, barnmorskor under föräldrautbildning och leverantörer av företagshälsovård.

Undervisning inom tvärvetenskap

Min undervisningserfarenhet kommer framför allt från det tvärvetenskapliga Miljövetarprogrammet vid Institutionen för Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet, där jag var kursansvarig för Miljövetenskap B mellan 2010-2012. Jag har dessutom hållit enstaka föreläsningar, seminarier och varit handledare vid en rad program och fristående kurser vid Linköpings universitet, från grundnivå till magister/mastersnivå.

Forskning

Publikationer

How do researchers decide early clinical trials?

Författare: Hannah Grankvist, Jonathan Kimmelman

Publ 2016
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Can Risks be Offset by the Prospect of Benefit in Trial Design?

Författare: Hannah Grankvist

Publ 2015
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Hur forskare skapar utförbara problem inom en kontroversiell vetenskap: Amerikanska och svenska forskares erfarenheter av genterapiforskning

Författare: Hannah Grankvist

Publ 2011
Typ Doktorsavhandling, monografi
Till publikationen

CV

Forskare jag samarbetar med

Relaterat innehåll