Projektet “Energiomställning för en mer hållbar flygindustri” (SETA) ska analysera en snabb och hållbar energiomställning inom luftfarten, med fokus på biobaserade jetbränslen och eldrivna flygplan. Projektet kommer att utforska de socio-tekniska möjligheter och hinder som är relaterade till denna omställning.

Flygplan landar, solnedgångDen svenska regeringen har satt upp ambitiösa mål för koldioxidneutralitet till år 2045. Detta inkluderar mål för att ha en helt fossilfri transportsektor 2045. Flygtrafik spelar en nyckelroll i denna omställning. Sverige är redan världsledande inom hållbar energiomställning inom luftfarten och har som mål att allt inrikesflyg ska vara fossilfritt år 2030. 

För att uppnå projektets syfte så har vi 3 doktorander vid KTH och Linköpings universitet som forskar med följande forskningsfrågor:

  1. Vilka är de ekonomiska effekterna av en hållbar energiomställning inom svensk luftfartssektor?
  2. Ur ett livscykelperspektiv, vilka är de ekologiska riskerna respektive möjligheterna kopplade till en energiomställning inom svensk luftfartssektor och vilka strategier kan bli nödvändiga för att nå Sveriges energi- och klimatmål?
  3. Vilka policyrelaterade verktyg behövs för att främja en hållbar energiomställning i svensk luftfartssektor och varför?
  4. Vilka konsumentpreferenser förekommer och är relevanta för en hållbar energiomställning inom svensk luftfart och varför?

Kontakta oss

Läs mer om FoES