Fotografi av Johan Nordensvärd

Johan Nordensvärd

Gästlektor, Docent

Johan Nordensvärd är universitetslektor i statsvetenskap. Johans huvudsakliga fokus ligger på skärningspunkten mellan miljöpolitik, internationell utveckling och socialpolitik, särskilt gällande social hållbarhet, innovation och energipolitik.

Kan socialt hållbara samhällen bli rättvisa och miljövänliga på riktigt?

Det finns ett behov att undersöka just den sociala dimensionen i politiken och förvaltningens förståelse av hållbarhet som går bortom ett fokus på bättre teknologi och ekonomiska reformer. Vi behöver en större förståelse kring den sociala dimensionen av miljövänlig teknologi och utvecklingspolitik både i höginkomstländer och låginkomstländer. Det finns ett stort behov att kombinera forskning kring både social och teknologisk innovation å ena sidan och social och miljörättvisa å andra sidan. De stora frågorna är huruvida vi kan ställa om vår marknadsekonomi till att bli hållbar eller om samhället kommer behöver göra en radikal omställning mot ett mer djupekologiskt samhälle.

Skärningspunkten mellan miljöpolitik, internationell utveckling och socialpolitik

Mitt huvudsakliga intresse är politiska frågor som rör low carbon development och hållbar utveckling. Jag har fått en monografi publicerad om de sociala utmaningarna av hållbar utveckling/low carbon development utgiven på Routledge/Earthscan. Jag har även varit med och publicerat 4 volymer av Routledge Major Works Collection kring low carbon development/hållbar utveckling och varit medförfattare till den första läroboken i Low Carbon Development. Jag har varit gästredaktör för två specialutgåvor av Sustainability och Energies som gavs ut 2018. Jag har publicerat i tidskrifter såsom Energy Policy, Energies, Sustainable Development, Energy for Sustainable Development, International Journal of Water Resources Development, Futures, Environment, Development and Sustainability och Asia and Pacific Policy Studies, Social Policy and Administration, Social Policy and Society och Journal of Educational Change. Jag har suttit i styrelsen för University of Southamptons Strategic Research Group (USRGs) Clean Carbon och jag har varit medlem för fyra år i International Centre for Ecohydraulics Research (ICER).

Jag har varit involverad i ESRC-forskningsprojektet ‘China Goes Global: A comparative study of Chinese hydropower dams in Africa and Asia’ och Wolkswagen Stiftungs/ Svenska Riksbanken Jubileumsfondens forskningsprojekt ‘Technological Trajectories for Climate Change Mitigation in China, India and the EU’ med fokus på forskning kring hållbar utveckling och teknologisk innovation.

För mer information kring min forskning så titta gärna på min sida på Researchgate och Googlescholar:

https://www.researchgate.net/profile/Johan_Nordensvard

https://scholar.google.com/citations?user=kkgxfKAAAAAJ&hl=en&oi=ao

Energiomställning för en mer hållbar flygindustri

Jag är nu med och driver tillsammans med KTH ett större forskningsprojekt (2020 – 2024) som syftar till att bidra till kunskap som ska accelerera en hållbar energiomställning inom den svenska luftfartssektorn. Vi vill göra detta genom att utforska de socio-tekniska möjligheter och hinder som är relaterade till en sådan omställning där vi lägger ett fokus på biobaserade jetbränslen och eldrivna flygplan. Projektet är tänkt att vara ett tvärvetenskapligt samarbete mellan tre doktorander och dess handledare vid KTH och Linköpings universitet.

Hur skiljer sig det skandinaviska demokratiska arbetet åt?

POLYGOV är en jämförande studie av krishanteringen, organisationen och funktionen hos lokala demokratier på Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark mot bakgrund av den divergerande hanteringen av covid-19-pandemin.

Jag medverkar i det skandinaviska projektet POLYGOVPublikationer

Nordensvard, J and Ketola, M., 2019. Rethinking the Consumer Metaphor versus the Citizen Metaphor: Frame Merging and Higher Education Reform in Sweden, Social Policy & Society, Vol. 18, Nr. 4, PP. 555-575

Ketola, M. and Nordensvard, J. (2018) Reviewing the relationship between social policy and the contemporary populist radical right: welfare chauvinism, welfare nation state and social citizenship, Journal of International and Comparative Social Policy, Vol. 34 Nr. 3, PP. 172-187

Ketola, M. and Nordensvard, J. (2018) Framing social policy and populism in a changing European context, Journal of International and Comparative Social Policy, Vol. 34, Nr. 3, PP. 169-171

Nordensvärd, J., Yuan, Z. and Xiao, Z., 2018. Innovation core, innovation semi-periphery and technology transfer: the case of wind energy patents, Energy Policy, Vol. 120, PP. 213-227

Urban, F and Nordensvärd, J., 2018. Low Carbon Energy Transitions in the Nordic Countries: Evidence from the Environmental Kuznets Curve, Energies, Vol.11, Nr. 9, 2209
Ketola, M. and Nordensvärd, J., 2018 Social policy and populism: welfare nationalism as the new narrative of social citizenship, Social policy review 30: Analysis and debate in social policy, 161

Poelina, A and Nordensvärd, J., 2018. Sustainable Luxury Tourism, Indigenous communities and governance in M.A. Gardetti and S.S. Muthu (editors) Handbook on Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation, Springer, Singapore, PP. 147 – 166

Majid Cooke, F, Nordensvärd, J., Bin Saat, G, Siciliano, G and Urban, F., 2017. The Limits of Social Protection: The Case of Hydropower Dams and Indigenous Peoples' Land, Asia and the Pacific Policy Studies, Vol. 4, Nr. 3, PP. 437-450

Urban, F, Siciliano, G and Nordensvärd, J., 2017. China’s Dam Builders: their role in transboundary river management, International Journal of Water Resources Development, Vol.34, Nr 5, PP. 747-770

Nordensvärd, J, 2016. The Social Challenges of Low Carbon Development, Earthscan, Routledge, Oxford. Monograph.

Urban, F and Nordensvärd, J, 2016. Low Carbon Development: Key Texts Vol 1 – 4 Routledge Major Works Collection, Earthscan, Routledge, Oxford.

Nordensvärd, J and Urban, F, 2015. The stuttering energy transition in Germany: Wind energy policy and feed-in tariff lock-in, Energy Policy, Vol. 82, PP. 156-165

Urban, F., Zhou, Y., Nordensvärd, J., and Narain, A., 2015. Firm-level technology transfer and technology cooperation for wind energy between Europe, China and India: From North–South to South–North cooperation? Energy for Sustainable Development, Vol. 28, Nr. 10, PP. 29-40

Nordensvärd, J., Urban, F. and Mang, G. 2015. Social innovation and Chinese overseas hydropower dams: The nexus of national social policy and Corporate Social Responsibility, Sustainable Development, Vol. 23, Nr 4, PP. 245-256

Urban, F., Nordensvärd, J., Siciliano, G and Li, B., 2015. Chinese overseas hydropower dams and social sustainability: The Bui dam in Ghana and the Kamchay dam in Cambodia, Asia and the Pacific Policy Studies, Vol. 2, Nr. 3, PP. 573-589

Nordensvard, J and Ketola, M., 2014. Scandinavian populist parties and the welfare nation state: the national, ethnic and cultural reframing of the welfare state. Journal of Social Policy and Administration, Vol 49, Nr 3, PP 356-375

Nordensvard, J., 2014. Gender and education policy in Ghana: The impact of informal citizenship and labour market on formal education for girls, Women Studies International Forum, Vol. 47, PP. 278-286

Nordensvärd, J., 2014. Dystopia and Disutopia: Hope and Hopelessness in German youth’s future narratives. Journal of Educational Change, Journal of Educational Change, Vol. 15, P. 443–465

Nordensvärd, J., 2014 The Politics of Education: education from a political and citizenship discourse, Policy Futures in Education, Vol. 12 No. 3, PP. 340-346
Urban, F. and Nordensvärd, J., 2013. Low Carbon Development: Key Issues. Earthscan, Routledge, Oxford. Textbook. (See http://www.routledge.com/books/details/9780415539012/)

Nordensvärd, J., 2013. The weak human and the saving grace of the welfare state: German pupils’ perception of future social change and drivers of change, Futures, Vol. 49, PP 22-34

Nordensvard, J., 2013. The mass-production of quality ‘human material’: economic metaphors and compulsory sterilisation in Sweden. Critical discourse studies, Vol. 10 Nr.2 PP. 172-186

Urban, F., Nordensvärd, J., Wang, Y., Khatri, D., 2012. An analysis of China’s investments in the hydropower sector in the Greater Mekong Sub-Region. Environment, Development and Sustainability, Vol.15 Nr. 2, PP. 301-324.

Urban, F., Nordensvärd, J. and Zhou, Y., 2012. Key actors and their motives for wind energy innovation in China. Innovation and Development, Vol. 2, Nr.1, PP. 111–130.
Nordensvärd, J., 2010. The Consumer Metaphor versus the Citizen Metaphor in Education Policy. In M. Molesworth, E. Nixon and R. Scullions (Eds.). The Marketisation of Higher Education: The Student as Consumer, Routledge.


Publikationer

2024

Carl-Johan Sommar, Johan Nordensvärd, Elin Wihlborg, Fredrik Garcia (2024) Autonomy and paternalism - framing Swedish COVID-19 restriction policy Critical Policy Studies Vidare till DOI

2023

Johan Nordensvärd, Frauke Urban (2023) The role of energy and climate policy in mitigating global climate change Handbook on climate change and technology, s. 446-463
Frauke Urban, Johan Nordensvärd (2023) The role of bioenergy, biofuels and biogas in mitigating global climate change Handbook on climate change and technology, s. 103-115
Frauke Urban, Johan Nordensvärd (2023) The economics of climate change: a review Handbook on climate change and technology, s. 464-483
Frauke Urban, Johan Nordensvärd, Aneta Kulanovic (2023) Sustainable energy transitions in aviation Handbook on climate change and technology, s. 196-204

Forskning

Organisation

Kollegor

Nyheter