Projektet syftar till ökad kunskap om hur samhället kan bygga robust och anpassningsbar kapacitet att hantera barriärer för att främja bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring (bio-CCS).

I kölvattnet av otillräckliga utsläppsreduktioner har intresset att städa atmosfären på koldioxid ökat dramatiskt. Trots att bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring (bio-CCS) oftast figurerar i dessa sammanhang är dess utveckling marginell.

Projektet tar avstamp i avsaknaden av implementering och syftar till ökad förståelse av sociotekniska barriärer för bio-CCS på olika nivåer av styrning: EU, i Sverige och inom företag. Genom interdisciplinära metoder och analytiska perspektiv adresseras tre teman:

1) tekno-ekonomisk utvärdering av teknik för att avskilja koldioxid och stigberoenden i den socio-tekniska regimen

2) kontroverser kring tillförsel av hållbar biomassa och

3) finansiering.

Projektet är nytt samarbete mellan samhällsvetare på Linköpings universitet och ingenjörer på Chalmers och utgör en grund för konstruktiv kunskap om hur samhället kan bygga robust och anpassningsbar kapacitet att hantera barriärer för att främja bio-CCS.

Kontakt

Läs mer om FoES