Forskningsinriktning dermatologi

Bild på hud i genomskärning.
Bild på hud i genomskärning.

Vid Enheten för dermatologi på Linköpings universitet bedrivs en framgångsrik kombination av grundforskning och klinisk forskning som lett fram till viktiga förbättringar av behandlingen av många hudsjukdomar.

Den translationella forskningen underlättas genom närheten mellan kliniken och den experimentella forskningsmiljön. Det ger god möjlighet för kliniker och forskare att arbeta sida vid sida tillsammans med forskningsingenjörer, biomedicinska analytiker och biologer. Enheten utbildar doktorander inriktade mot både kliniska och prekliniska frågeställningar.

Det yttersta målet för vår forskning är att öka förståelsen om bakomliggande mekanismer för hudsjukdomar, för att underlätta utvecklingen av mer specifika behandlingar.

Huvudområden inom forskningen

Den dermatologiska forskningen i Linköping är fokuserad på följande huvudområden:

Psoriasis

Kliniska studier med användning av mikrodialys pågår. En generös donation har lett till grundandet av Ingrid Asp Psoriasis Research Center där bland annat immunologiska och genetiska aspekter av sjukdomen studeras.
Forskare: Charlotta Enerbäck, Deepti Verma och Oliver Seifert

Atopisk dermatit

Allergicentrum i Linköping har varit en plattform för samverkan mellan allergologer, barnläkare och grundforskare i studier av atopiskt eksem.
Forskare: Chris Anderson

Barriärfunktionen i huden

I samarbete med Institutionen för medicinsk teknik har ett antal tekniker för visualisering och kvantifiering av vävnadsreaktivitet utvecklats.
Forskare: Chris Anderson 

Hudpigmentering och Fotobiologi

Både kliniska och experimentella studier genomförs för att öka kunskapen om hur UV-ljus påverkar huden. Här studeras reglering av UV-inducerad apoptos i melanocyter, hur melanompigment överförs mellan melanocyter och keratinocyter samt hur hudens celler kommunicerar med varandra via extracellulära vesiklar.
Forskare: Karin Öllinger

Diagnostik vid malignt melanom

I samarbete med klinisk patologi utvärderas biomarkörer för att förbättra diagnostiken vid bedömning av pigmentförändringar i huden samt att prognostiskt utvärdera risken för ett malignt melanom att spridas.
Forskare: Karin Öllinger

Sexuellt överförbara sjukdomar

Vid STD kliniken i Norrköping bedrivs studier för att förbättra diagnostiken av Mycoplasma genitalium.

Kontakt

Organisation