Forskning om hudsjukdomen psoriasis

Jag har ett starkt forskningsintresse i psoriasis, som är en sjukdom som drabbar ungefär 3 % av befolkningen. Det är en ärftlig, autoimmun sjukdom med kraftig inflammation främst i huden. 

Sjukdomen uppvisar en kombination av celldelning, kärlnybildning och störd cellutmognad, egenskaper som psoriasis delar med cancer. Psoriasishudens har en intressant förmåga att trots dessa egenskaper vidmakthålla kontroll och inte utvecklas till cancer.

Vi studerar i våra olika projekt hur psoriasisplacket utvecklas och vilka reglermekanismer som styr. Vilka förändrade egenskaper finns hos psoriasiscellerna? Vad betyder de många förändringar vi finner i den normala huden hos en psoriasispatient?

Vi studerar också den systemiska inflammationen som ger risk för hjärtkärlsjukdom. Hur ska denna bäst behandlas?

I ett samarbetsprojekt med en forskargrupp i Michigan studerar vi genetiska faktorers betydelse för utveckling av psoriasis. Vi hoppas kunna finna genetiska samband som ger ledtrådar till sjukdomens ursprung.

CV - Undervisning - Samarbete

CV

2013-2014  Visiting professor vid Department of Dermatology, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA

2013  Professor Linköpings Universitet

2009  Lektor Linköpings Universitet

2006  Specialistexamen Klinisk genetik

2005   Docent i Dermatologi Göteborgs Universitet

2003  Specialistexamen Dermatologi

2000-2001  Post-doc DFCI, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

1999  Disputation Göteborgs Universitet

1992  Läkarexamen Göteborgs Universitet

Undervisning

Föreläser på Läkarprogrammet om hudens biologi och om psoriasis

Utmärkelser

Schlasbergs pris i Dermatologi, Svenska läkaresällskapet 2014

Samarbete

Pågående internationellt samarbete kring psoriasisgenetik, Professor J T Elder, University of Michigan Medical School, USA

Karen Andersson, biträdande professor, Harvard Medical School, Boston, USA

James T Elder, professor, Department of Dermatology, University of Michigan Medical School, USA

Läs mer om Psoriasisforskningen vid University of Michigan Medical School

Kornelia Polyak, professor, DFCI, Harvard Medical School, Boston, USA

Publikationer

2021

Psoriasisforskning på LiU

Organisation