Fotografi av Karin Öllinger

Karin Öllinger

Professor

Kan vi bota sjukdomar genom att påverka lysosomen? Målet med vår forskning är att kartlägga och förstå lysosomens funktion för att kunna behandla och bota sjukdomar där lysosomens funktion är påverkad, t.ex. cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

Lysosomens roll i cellen

Lysosomer spelar en viktig roll i många cellulära processer såsom degradering, registrering av näringsnivå, celldöd, antigenpresentation och lagning av trasigt plasmamembran.

Lysosomens funktion förändras vi många sjukdomar bland annat vid cancer och neurodegenerativa sjukdomar. Detta gör lysosomer till attraktiva målorganeller för att hitta nya infallsvinklar vid behandling samt vid utveckling av nya läkemedel.

Nyheter

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Ida Eriksson, Sangeeta Nath, Per Bornefall, Ana Maria Villamil Giraldo, Karin Öllinger (2017)

European Journal of Cell Biology , Vol.96 , s.99-109 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Kyriakos Orfanidis, Petra Wäster, Katarzyna Lundmark, Inger Rosdahl, Karin Öllinger (2017)

Pigment Cell & Melanoma Research , Vol.30 , s.243-254 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Petra Wäster, Ida Eriksson, Linda Vainikka, Inger Rosdahl, Karin Öllinger (2016)

Scientific Reports , Vol.6 Vidare till DOI

Senaste publikation i DiVA

2024

Katarzyna Lundmark, Kyriakos Orfanidis, Linda Vainikka, Ingrid Synnerstad, Petra Wäster, Karin Öllinger (2024) Evaluation of tubulin ß-3 and 5 hydroxy-methyl cytosine as diagnostic and prognostic markers in malignant melanoma Annals of Diagnostic Pathology, Vol. 72L, Artikel 152332 Vidare till DOI

Forskning

Organisation