Fotografi av Karin Öllinger

Karin Öllinger

Professor

Kan vi bota sjukdomar genom att påverka lysosomen? Målet med vår forskning är att kartlägga och förstå lysosomens funktion för att kunna behandla och bota sjukdomar där lysosomens funktion är påverkad, t.ex. cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

Lysosomens roll i cellen

Lysosomer spelar en viktig roll i många cellulära processer såsom degradering, registrering av näringsnivå, celldöd, antigenpresentation och lagning av trasigt plasmamembran.

Lysosomens funktion förändras vi många sjukdomar bland annat vid cancer och neurodegenerativa sjukdomar. Detta gör lysosomer till attraktiva målorganeller för att hitta nya infallsvinklar vid behandling samt vid utveckling av nya läkemedel.

Nyheter

Publikationer

Utvalda publikationer

Forskning

Organisation