Forskningssamarbete med Royal University of Phnom Penh i matematik och statistik

Möte om samarbetet vid Royal University of Phnom Penh 2019.
Möte om samarbetet vid Royal University of Phnom Penh 2019.

Vårt mål är att bidra till att öka kunskapen inom matematik och statistik i Kambodja samt att öka användningen av dessa ämnen i den privata och offentliga sektorn och inom forskning på områden som är relevanta för landet.

Institutionerna för matematik vid Linköpings universitet och Royal University of Phnom Penh (RUPP) i Kambodja, är sedan 2019 partners i delprogrammet Capacity Building in Mathematics, Statistics and Its Applications. Delprogrammet är en del av det bilaterala RUPP-Sweden Programme, ett partnerskapsprogram för forskarutbildning som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Delprogrammet samordnas av Matematiska institutionen vid LiU och Institutionen för matematik vid RUPP. Från svenskt håll omfattar samarbetet också Stockholms universitet.

Bygga kapacitet för undervisning och forskning i matematik och statistik i Kambodja

Huvudmålet för delprogrammet är att förse Kambodja med studenter med masterexamen som har en stark och bred bakgrund inom matematik och statistik. Detta ska uppnås genom utbildning i nya Masterprogrammet i matematik och statistik vid RUPP. Ett annat mål är att öka forskningsresultatet från institutionerna för matematik vid RUPP. För detta kommer medel för forskningsbesök att finnas tillgängliga, personal kommer att få stöd för att delta i internationella konferenser och workshops kommer att ordnas i Kambodja.

Resultat och mål

Prestationer

Genom samarbetet har kapaciteten för undervisning och forskning stärkts. Några exempel på prestationer är:

  • Ett Masterprogram i matematik vid RUPP utvecklades 2019 och utbildningen av den första gruppen studenter pågår. Rekrytering av en andra grupp kommer att ske 2020.
  • Ett Masterprogram i statistik vid RUPP utvecklades 2020 och utbildning i programmet förväntas starta 2021.
  • En workshop om datavetenskap arrangeras 2020.

Delprogrammets mål

Delprogrammet har följande långsiktiga och omfattande mål:

Att gynna landets och regionens utveckling, att öka kunskapen inom matematik och dess användning i den privata och offentliga sektorn i Kambodja genom att förbättra undervisningen och lärandet av matematik samt genomföra forskning inom områden som är relevanta för samhällets behov.

Det långsiktiga målet kompletteras med följande specifika mål:

  1. Att utveckla ett magisterprogram i matematik av internationell standard senast 2019 och att utbilda två årskullar till 2022
  2. Att utveckla ett magisterprogram i statistik av internationell standard senast 2020 och att utbilda en grupp studenter fram till 2022
  3. Att öka kvaliteten och kvantiteten på forskning genom att förbättra internationellt samarbete och genom att skapa en befordrad forskningsmiljö
  4. Att samarbeta med den privata och offentliga sektorn i Kambodja och bedriva forskning i tvärvetenskapliga projekt vid RUPP
  5. Förbättra könsbalansen i institutionen för matematik vid RUPP

Kontaktpersoner

Länkar