Precision Utifrån Lung-MulitOmik (PULMO) är ett forskningsprojekt som bedrivs på avdelning för inflammation och infektion vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper på Linköpings universitet.

PULMO logo och grafik. PULMO-projektet utforskar lungsjukdomar och post-covid genom undersökning av epigenetiska markörer som finns i DNA. Denna satsning syftar till att avkoda de molekylära mekanismerna som ligger till grund för dessa sjukdomar. PULMO fokuserar på att provta 1000 patienter med luftvägssymptom, 200 patienter med post-covid samt 200 friska kontroller. Genom att studera denna mångfaldiga grupp, strävar PULMO efter att avslöja epigenetiska markörer som kan användas som diagnostikverktyg i framtidens precisionshälsa.

Mer om studien

I denna studie kommer vi att bygga en provsamling med prover tagna från blod, munsvabb och upphostat material som senare används för att framställa DNA.

Målgruppen är patienter som söker vård för kroniska (>3 veckor) luftvägsbesvär vid en vårdcentral, lungklinik eller en infektionsklinik samt personer med post-covid. DNA:t används sedan för att göra en kartläggning av genförändringar och det som är unikt med studien; s.k. epigenetiska förändringar. Epigenetiska förändringar kan reflektera sjukdomsorsakande faktorer i patienters livsmiljö och livsstil, medan genförändringar kan reflektera ärftliga orsaker till sjukdom. Även mikrobiomanalys ska göras, då DNA:t innehåller mikrobiellt DNA och eftersom det kan finnas kopplingar mellan mikrobiom och de epigenetiska förändringarna. Genom AI-baserad analys av genetiska, epigenetiska och mikrobiella data samt de komplexa data som insamlas i samband med den kliniska utredningen kommer projektet kunna fastställa om det går att använda DNA för att se s.k. sjukdomsspecifika DNA-metyleringsmönster för att ställa korrekt diagnos.
PULMO infografik.
Här visar vi de två parallella flöden som en person i PULMO kan följa.

Sammanfattning och infografik

Här visar vi de två parallella flöden som en person i PULMO kan följa. Patienter följer sitt ordinerade vårdflöde och får sin diagnos och vård. Samtidigt lämnas prover till PULMO i form av munsvabb, blod och sputum. Vissa patienter kan också ombes lämna prover vid uppföljande läkarbesök. Dessa tre provtyper från patienter, friska kontroller och personer med kvarstående symptom efter COVID-19 analyseras för att kartlägga epigenetiska, genetiska och mikrobiom-mönster. Dessa mönster, tillsammans med klinisk vårddata och data från enkäter, används för att träna en algoritm för att kunna förutse vilken lungsjukdom en person har. Denna algoritm kan sedan valideras i en klinisk miljö och användas i vård för att spara tid och pengar samt minska lidande för vårdsökande.

Friska kontroller

Om du är intresserad av att delta som frisk kontroll ska du vara över 18 år och lungfrisk och ha läst igenom dokumentet Forskningspersonsinformation . Kontakta sedan funktionsmejlen info.PULMO@liu.se så får du en länk att boka in ett besök.

Deltagande i studien som frisk kontroll innebär att du får boka in tid för att komma till universitet och lämna ett munsvabbprov, ett fingertoppsblodprov (max 0,5 kryddmått) samt ett hostprov genom att du får andas in koksaltånga i en nebulisator och därefter spotta ut det upphostade provet i ett provrör. Samtliga provtagningstekniker är väletablerade och används inom vården. Provtagningsproceduren beräknas ta ca 30 minuter. Därutöver kommer du att ombes fylla i ett formulär som tar ca 10 minuter, där vi ställer frågor relaterade till luftvägsbesvär.

Personer med kvarvarande symptom efter COVID-19

Om du är intresserad av att delta ska du vara över 18 år och har kvarvarande symptom efter genomgången COVID-19 och ha läst igenom dokumentet Forskningspersonsinformation. Kontakta sedan funktionsmejlen info.PULMO@liu.se så får du en länk att boka in ett besök.

Deltagande i studien som person med kvarvarande symptom efter genomgången COVID-19 innebär att du får boka in tid för att komma till universitet och lämna ett munsvabbprov, ett fingertoppsblodprov (max 0,5 kryddmått) samt ett hostprov genom att du får andas in koksaltånga i en nebulisator och därefter spotta ut det upphostade provet i ett provrör. Samtliga provtagningstekniker är väletablerade och används inom vården. Provtagningsproceduren beräknas ta ca 30 minuter. Därutöver kommer du att ombes fylla i ett formulär som tar ca 10 minuter, där vi ställer frågor relaterade till luftvägsbesvär.

Patienter med luftvägsbesvär

Deltagande i studien innebär att du får lämna ett munsvabbprov, ett fingertoppsblodprov (max 0,5 kryddmått) samt ett hostprov, antingen genom spontan hosta eller genom att du får andas in koksaltånga i en nebulisator och därefter spotta ut det upphostade provet i ett provrör. Samtliga provtagningstekniker är väletablerade och används inom vården men dessa prover tas i detta fall utöver de prover du lämnar för diagnos av din lungsjukdom. Provtagningsproceduren beräknas ta ca 30 minuter. Därutöver kommer du att ombes fylla i ett formulär som tar ca 10 minuter, där vi ställer frågor relaterade till dina luftvägsbesvär. Detta görs vid nybesök för utredningen av luftvägsbesvär och eventuellt vid uppföljande besök, dock inte oftare än var 7:e vecka och som längst i fyra år, maximalt vid fem tillfällen.

Här kan du läsa forskningspersonsinformation.


Kontakt

Organisation