Förstärkning av immunförsvaret för att förebygga tuberkulos

IKE_TB Research LiU

Mycobacterium tuberculosis, bakterien som förorsakar tuberkulos, lever inuti vita blodkroppar som ingår i det medfödda immunförsvaret. Vita blodkroppar är celler som egentligen kan bryta ner bakterier, men tuberkulosbakterier manipulerar dessa cellers funktion, så att de förlorar kontrollen över bakterien.

Målet med vår forskning är att förklara hur bakterien lyckas med detta och hur de vita blodkropparna kan stimuleras till att återfå kontrollen.

Denna kunskap kan användas för att finna nya sätt att förebygga tuberkulos, som är en infektionssjukdom som kräver två miljoner människoliv årligen. Man har tidigare trott att tuberkulos var en sjukdom man kunde lägga till historieböckerna, men problem med lång behandlingstid och multiresistenta bakterier har gjort att sjukdomen på nytt är ett globalt hot.

Vi genomför grundläggande och klinisk forskning med fokus på nyupptäckta immunmekanismer som kan skydda mot tuberkulos.

 

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation