Det finns i ditt DNA - din kropps upplevelser präntas in i arvsmassan

David Einar

Vårt DNA bär märken av tidigare infektioner. Vi forskar om hur tidigare händelser i livet, t.ex. infektioner ger märken i DNA som kallas DNA-metylering.

Vi utvecklar verktyg som kan läsa av mönster i DNA-metylering som kan hjälpa oss förstå varför vissa blir sjukare än andra i infektionssjukdomar som tuberkulos och covid-19.

Målet med vår forskning är att förstå hur våra kroppar reagerar när de utsätts för olika typer av stress. I första hand studerar vi infektioner så som tuberkulos och covid-19. Vår forskning visar att immuncellers DNA omprogrammeras vid infektioner. Då är det inte själva generna som förändras utan en slags på- och avknappar som sitter på vårt DNA och som styr vilka gener som används. Fenomenet kallas DNA-metylering och man kan genom att studera människors epigenetiska mönster se en rad olika riskfaktorer för sjukdomar och ibland även ställa diagnos med hjälp av dessa data. Tekniken befinner sig fortfarande på forskningsstadiet, men skulle kunna bli en del av framtidens datadrivna hälsa och sjukvård och kommer att kunna bidra till tidig upptäckt av allvarlig sjukdom.

Nyheter

Kvinna på tågstation i Europa.

Våga ta tåget till konferensen

Går det att göra akademisk karriär och samtidigt dra ner på flygresorna? Karolina Kristenson och Kristofer Hedman ser inga problem med det. De tog tåg till Milano och fick tid för både jobb och socialt umgänge på vägen.

Man på motionscykel med andningsmask övervakas av manlig läkare.

"Vi börjar förstå postcovid bättre nu"

Förståelsen för varför en del personer får långdragna symtom efter covid-19 har vuxit snabbt sedan pandemin bröt ut. Nu har svenska forskare publicerat en översikt av vad forskningen säger om problem i andnings- och hjärtfunktion vid postcovid.

Forskare i labb.

Postcovid kan synas i dna

Vid postcovid syns en omprogrammering av vilka gener som är aktiva i en cell, enligt en studie gjord på en liten grupp människor. Forskarna kan se att gener kopplade till bland annat smak- och luktsinne och är påverkade vid postcovid.

Medarbetare

Gruppmedlemmar

Relaterad forskning

Organisation