Fokus på tuberkulos och postcovid

Jag är professor i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet och leder projekt inom epigenetik och infektionssjukdomar med fokus på tuberkulos och postcovid.

Jag är också en SciLifeLab Fellow som tillhandahåller expertis och tjänster inom analyser som speglar interaktion mellan värd och patogen. Som nodledare inom CBCS stödjer jag upptäckten av substanser inte bara med aktivitet mot Mycobacterium tuberculosis utan även andra patogener.

Jag fick Svenska Hjärtlungfondens mest prestigefyllda anslag 2022 tillsammans med teamledare från tre universitet i Sverige. Projektet fokuserar på dynamiken i epigenetiska svar under infektioner som covid-19 och tuberkulos. Jag är projektledare för PULMO, ett pilotprojekt som syftar till att identifiera DNA-metyleringsbaserade biomarkörer för luftvägssjukdomar. PULMO är också ett regionalt pilotprojekt för datadelning mellan sjukhus och forskning, vilket är grundläggande för framtidens datadrivna hälsovård.

Läs mer om våra forskningsprojekt på den engelska versionen av min medarbetarsida.

Publikationer

Utvalda publikationer

Senaste publikationer

2023

2022

Nyheter

Om mig

Undervisning

Läkarprogrammet

BMA-programmet

Experimental and Industrial Biomedicine

Övriga uppdrag

Adjunct editor, Journal of Internal Medicine

 

Organisation