Internationellt perspektiv på svensk fjärrvärme

internationellt-perspektiv-pa-svensk-fjarrvarme
Eoneren

Forum för kunskapsutbyte kring svensk fjärrvärme.

Syfte

Projektets syfte är att starta upp en internationell plattform för termiska energisystem baserat på de förutsättningar och utmaningar som svenska energileverantörer och kunder står inför. Plattformen ska genom kunskapsutbyte bidra till en fortsatt utveckling av förnybara och konkurrenskraftiga svenska fjärrvärme- och kraftvärmesystem. På så sätt kan de svenska energisystemen stärkas och positioneras ytterligare.

Bakgrund

Idag finns det flera plattformar och kunskapsutbyten rörande värme- och kylsystem i en europeisk kontext inom energiområdet. Det saknas emellertid ett forum som fokuserar på svenska förhållanden, dvs., ett nätverk grundat på de utmaningar vi står inför i Sverige.  

För att fylla kunskapsluckan och stärka de svenska energisystemens konkurrenskraft, vill projektet bygga en plattform för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning av forskning kring värme och kyla baserat svenska förhållanden.

Mål

Målet är att bygga upp en plattform för kunskapsspridning. Målgruppen för projektet är bland annat energibolag, Energiforsk och andra branschorganisationer, myndigheter, energikontor, forskare, politiker och andra beslutsfattare. Plattformen kommer att finnas inom ramen för Energiforsks webbplats, i och med att flera av målgrupperna redan befinner sig där. De olika målgrupperna ska via plattformen, kunna skapa sig en överblick över området.

Metod

Projektet kommer med hjälp av olika metoder bevaka forskning och nyheter inom området. Ett urval av information som bedöms vara av intresse för målgrupperna kommer att göras. Projektet kommer även anordna tre workshops med specifika fokusområden som också kommer ligga till grund för urvalet. 

 

Kontakt

Media

Datorskärm som visar artikel om seminarium.

Frukostseminarium i fokus

Digitalisering och efterfrågeflexibilitet var ämnet under projektets andra workshop vilken arrangerades som ett frukostseminarium tillsammans med Energiforsk.

Frukostseminariet var välbesökt och budskapet från Ebba Löfblad, analytiker på Profu, till fjärrvärmebolagen var: Gör digitaliseringsresan ihop med era kunder!

Våga testa digital teknik

Energiforskning vid LiU