Samverka med oss inom fysik, elektroteknik och matematik

Mycket av vår forskningsverksamhet sker i samverkan med det omgivande samhället och näringslivet. Nedanstående forskningsprojekt är möjliga tack vare samarbete med olika externa aktörer: Forskningsprojekt Grön vägg.

Kontakta gärna respektive forskningsledare om du önskar inleda ett samarbete med oss.

Organisation