Trådlöst sensornätverk med växtvägg för bättre inomhusklimat

I förgrunden syns växter växa vertikalt på en vägg, i bakgrunden står två kvinnor och samtalar bakom en plastvägg
Thor Balkhed

Vårt trådlösa sensornätverk övervakar och kontrollerar ”gröna väggar” med olika sorters växter i ett av våra laboratorier. Vi mäter CO2, mikropartiklar och skadliga gaser; samtidigt styrs belysning, bevattning och luftflöde automatiskt med hjälp av det trådlösa nätverket.

Mätresultat har visat att en växtvägg med en inbyggd fläkt sänker antalet mikropartiklar åtta gånger mer och skadliga gaser tre gånger mer än en passiv växtvägg utan fläkt. Dessutom reglerar växtväggar den relativa fuktigheten i luften och förbättrar inomhusklimatet. Detaljer kan läsas i följande vetenskapliga artikel: Green Walls Utilizing Internet of Things

Vänligen kontakta oss om din organisation behöver hjälp att göra trådlösa mätningar med sensorer, trådlös övervakning eller vill ha bättre kontroll på inomhusklimatet. 

Vi kan arbeta tillsammans med er för att initiera nya forsknings- och utvecklingsprojekt. Det kan vara ett långsiktig projekt nationellt eller inom EU, eller ett examensarbete som normalt varar i fem till sex månader. Våra studenter är mycket intresserade av tillämpade projekt som syftar till att lösa specifika problem.

Forskare

Nyheter

Relaterat innehåll