Forskning inom fysik, elektroteknik och matematik

Inom matematik bedrivs forskning kring inversa problem med tillämpningar inom matematisk biologi och telekommunikation, beräkningsmatematik, integrabla system, harmonisk analys och partiella differentialekvationer på metriska rum.

Forskningen inom kommunikationselektronik berör bland annat sensornätverk och six-port teknologier, inom fysikalisk elektronik och nanoteknologi utforskas sensorer inom medicin/biologi och miljö och mycket annat.

Forskning

Publikationer

Publikationslista

2023

2022

Organisation