Primary Care Assessment Tool for Eldery (PASTEL)

En särskilt utarbetad vårdmodell som innebär ett proaktivt team-omhändertagande av den äldre utifrån dennes behov.

Dokument

Relaterad forskning