Produkter Tjänster Innovation

Olof Hjelm

PSI (Product Service Innovation)-gruppen genererar världsledande akademisk kunskap med fokus på livscykelbaserade erbjudanden och affärsmodeller och med design och innovation som nyckelaktiviteter. Kunderbjudandena inkluderar fysiska produkter och tjänster där designen baseras på ett holistiskt perspektiv där såväl ekonomiska som miljömässiga aspekter beaktas.

Vår ambition är att som samarbetspartner vara industrins och akademins förstahandsval och ledande i att examinera excellenta studenter inom området. Vi upprätthåller starka samarbetsrelationer med det omgivande samhället med särskilt fokus på industripartners.

Tillsammans med industrin utvecklar vi ny kunskap som därefter testas, utvärderas och implementeras hos våra partners. Utmaningar tacklas tvärvetenskapligt och med en systemsyn utifrån vår expertis inom ingenjörsdesign och miljövetenskap.

KontaktpersonVisa/dölj innehåll

ForskningsprogramVisa/dölj innehåll

ForskareVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll