Hållbarhetsomställningar i godsdistribution

Eldriven lastbil på svenska vintervägar
Volvo FH Electric Volvo Truck Corporation

Projektet tar ett systemperspektiv på elektrifierade godstransporter med syfte att bidra till kunskap om hur man kan påskynda omställningar.

Godstransporter står för en betydande användning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser. För att nå nationella och internationella klimatmål som föreskriver drastiskt reducerade utsläpp är det nödvändigt att ställa om och ta in nya lösningar. Eldrift framhålls ofta som en lovande teknisk lösning; eldrivna lastbilar är kommersiellt tillgängliga för godstransporter i städer och på väg att bli kommersiellt tillgängliga även för andra användningsområden. Utvecklingen sker i snabb takt och intresset för eldrivna lastbilar är stort, men en storskalig implementering kräver en samverkan mellan en mängd olika aktörer.

Projektet tar ett systemperspektiv på elektrifierade godstransporter med syfte att bidra till kunskap om hur man kan påskynda omställningar. Elektrifierade godstransporter kräver att system byggs upp där nya relationer och gränssnitt etableras mellan fordonstillverkare, tillverkare av laddutrustning, åkerier, speditörer, elnätsoperatörer, laddtjänstföretag, stadsplanerare och myndigheter. Behovet av att utveckla relationer och gränssnitt, samtidigt som klimatmålen kräver att utvecklingen måste forceras medför att det krävs samverkansformer som möjliggör synkronisering av initiativ och aktiviteter på olika nivåer.

Projektet studerar hur sådana samverkansformer växer fram, samt hur de kan möjliggöra nödvändig interaktion som underlättar artikulering av preferenser, utveckling av nya affärsmodeller, och förändringar i infrastruktur, regelverk och politiska styrmedel. Fokus är på lokala initiativ och erfarenheter, samt hur hur dessa relaterar till sektorsövergripande utvecklingsmönster och trender på nationell och internationell nivå. 

Projektet pågår från April 2021 till December 2024

Projektet involverar tre olika lärosäten:

Forskare

Finansiär

Relaterad forskning

Organisation