Från fossila bränslen till smartare och renare lösningar

Vilken roll har etablerade företag i omställningen från fossila bränslen till smartare och renare lösningar? Och hur kan elektrifierade lastbilar bli verklighet?

Min forskning fokuserar på hur man driver innovationer som gör stadslogistik tystare, smartare och mer hållbar. Jag har en bakgrund inom offentlig förvaltning och innovationsledning och studerar hur ett brett spektrum av aktörer samarbetar för att elektrifiera stadsdistributionssystem. Den centrala frågan är hur lastbilstillverkare samarbetar med logistikföretag, elföretag, kommuner och slutkunder för att förverkliga fossilfria transportlösningar.

Undervisning

Jag undervisar i kurser på avancerad nivå inom innovationsledning, ledarskap, entreprenörskap och corporate social responsibility. En central del för mig är att använda insikter från min forskning om hållbarhetsomställningar i svensk industri för att koppla studenternas lärande med vår tids stora utmaningar. Jag tycker om att undervisa vid IEI eftersom våra studenters kreativitet och varierad bakgrund gör det möjligt för mig att lära mig mer om vår mångfacetterade och snabbt föränderliga värld.

Kurser

  • TEIO06 Innovativt entreprenörskap
  • TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 
  • TEIO41 Corporate Social Responsibility
  • TEIO90 Innovationsledning
 

Nyheter

Publikationer

2022

2021

Forskning

Organisation