Fotografi av Viktor Werner

Viktor Werner

Biträdande universitetslektor

Vilken roll har etablerade företag i omställningen från fossila bränslen till smartare och renare lösningar? Min forskning fokuserar på hur man driver innovationer som gör stadslogistik tystare, smartare och mer hållbar.

Från fossila bränslen till smartare och renare lösningar

Vilken roll har etablerade företag i omställningen från fossila bränslen till smartare och renare lösningar? Och hur kan elektrifierade lastbilar bli verklighet?

Min forskning fokuserar på hur man driver innovationer som gör stadslogistik tystare, smartare och mer hållbar. Jag har en bakgrund inom offentlig förvaltning och innovationsledning och studerar hur ett brett spektrum av aktörer samarbetar för att elektrifiera stadsdistributionssystem. Den centrala frågan är hur lastbilstillverkare samarbetar med logistikföretag, elföretag, kommuner och slutkunder för att förverkliga fossilfria transportlösningar.

Undervisning

Jag undervisar i kurser på avancerad nivå inom innovationsledning, ledarskap, entreprenörskap och corporate social responsibility. En central del för mig är att använda insikter från min forskning om hållbarhetsomställningar i svensk industri för att koppla studenternas lärande med vår tids stora utmaningar. Jag tycker om att undervisa vid IEI eftersom våra studenters kreativitet och varierad bakgrund gör det möjligt för mig att lära mig mer om vår mångfacetterade och snabbt föränderliga värld.

Kurser

  • TEIO06 Innovativt entreprenörskap
  • TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 
  • TEIO41 Corporate Social Responsibility
  • TEIO90 Innovationsledning
 

Nyheter

Publikationer

2023

Viktor Werner (2023) Ghosts of the Past or Facilitators of the Future?: Firm-System Interactions in the Transition to Electrified Goods Transportation
Thomas Magnusson, Viktor Werner (2023) Conceptualisations of incumbent firms in sustainability transitions: Insights from organisation theory and a systematic literature review Business Strategy and the Environment, Vol. 32, s. 903-919 Vidare till DOI

2022

Viktor Werner, Ksenia Onufrey (2022) If electric trucks are the solution, what are the problems? A study of agenda-setting in demonstration projects Energy Research & Social Science, Vol. 91, Artikel 102722 Vidare till DOI
Viktor Werner, Alexander Flaig, Thomas Magnusson, Mikael Ottosson (2022) Using dynamic capabilities to shape markets for alternative technologies: A comparative case study of automotive incumbents Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol. 42, s. 12-26 Vidare till DOI

2021

Viktor Werner, Ksenia Onufrey, Thomas Magnusson (2021) From protection to selective exposure: commercial demonstrations as steppingstones for upscaled technology diffusion International Journal of Automotive Technology and Management, Vol. 21, s. 250-272 Vidare till DOI

Forskning

Organisation