Fotografi av Thomas Magnusson

Thomas Magnusson

Professor

Hur kan politiska makthavare stödja utveckling, kommersialisering och spridning av miljöanpassad ny teknik? Hur kan företag bedriva ett framgångsrikt innovationsarbete och lyckas med miljödriven innovation? Dessa frågor är centrala för min forskning.

Innovation i samhällets tjänst

För att kunna ställa om samhället i riktning mot en långsiktigt hållbar utveckling är utveckling, kommersialisering och spridning av ny teknik centralt. Då måste man skapa rätt förutsättningar för innovation.

Min forskning handlar framför allt om lednings- och organisationsfrågor relaterade till produktutveckling och innovation. Dels handlar det om ledning och styrning av produktutvecklingsprocesser, dels om strategiska frågeställningar i företag rörande teknikval, kompetensförsörjning och positionering, och dels om politiska styrmedel på olika nivåer. 

Jag har ett särskilt intresse för miljödriven innovation.

Jag har konsekvent arbetat med referensramar med begrepp och modeller från en bred innovationsledningslitteratur. Denna litteratur beskriver både detaljerade utvecklingsprocesser och övergripande industridynamiska mönster. Jag har pekat på både förtjänster och brister i denna litteratur när det gäller att förstå vilka utmaningar miljödriven innovation innebär och hur man kan hantera dem. Mitt arbete har framför allt varit inriktat på energi- och fordonsteknik.  


Korta texter

Akademiska meriter

  • Teknisk magister i Industriell organisation och ekonomi med inriktning mot innovation, Högskolan i Halmstad, 1995
  • Teknologie licentiat i Industriell organisation, Linköpings universitet, 2000
  • Teknologie doktor i Industriell organisation, Linköpings universitet,2003, 
  • Docent i Industriell organisation, Linköpings universitet, 2010
  • Biträdande Professor i Industriell organisation, Linköpings universitet, 2015

Uppdrag

  • Medlem i IPMA-Projektforum Utvecklingsgrupp (certifieringsrutiner för projektledare)

Publikationer

2024

Thomas Magnusson, Solmaz Filiz Karabag, Karin Wigger, Göran Andersson (2024) Sustainability transitions in tourism: on the transformation of a fragmented sector Tourism Geographies Vidare till DOI

2023

Nancy Brett, Thomas Magnusson, Hans Andersson (2023) From global climate goals to local practice-mission-oriented policy enactment in three Swedish regions Science and Public Policy, Vol. 50, s. 603-618 Vidare till DOI
Thomas Magnusson, Viktor Werner (2023) Conceptualisations of incumbent firms in sustainability transitions: Insights from organisation theory and a systematic literature review Business Strategy and the Environment, Vol. 32, s. 903-919 Vidare till DOI

2022

Wouter Boon, Thomas Magnusson, Sampsa Hyysalo (2022) Introduction to 'Markets in sustainability transitions' Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol. 45, s. 30-35 Vidare till DOI
Thomas Magnusson, Hanna Zanatta, Madeleine Larsson, Wisdom Kanda, Olof Hjelm (2022) Circular economy, varieties of capitalism and technology diffusion: Anaerobic digestion in Sweden and Paraná Journal of Cleaner Production, Vol. 335, Artikel 130300 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation