Fotografi av Thomas Magnusson

Thomas Magnusson

Professor

Hur kan politiska makthavare stödja utveckling, kommersialisering och spridning av miljöanpassad ny teknik? Hur kan företag bedriva ett framgångsrikt innovationsarbete och lyckas med miljödriven innovation? Dessa frågor är centrala för min forskning.

Innovation i samhällets tjänst

För att kunna ställa om samhället i riktning mot en långsiktigt hållbar utveckling är utveckling, kommersialisering och spridning av ny teknik centralt. Då måste man skapa rätt förutsättningar för innovation.

Min forskning handlar framför allt om lednings- och organisationsfrågor relaterade till produktutveckling och innovation. Dels handlar det om ledning och styrning av produktutvecklingsprocesser, dels om strategiska frågeställningar i företag rörande teknikval, kompetensförsörjning och positionering, och dels om politiska styrmedel på olika nivåer. 

Jag har ett särskilt intresse för miljödriven innovation.

Jag har konsekvent arbetat med referensramar med begrepp och modeller från en bred innovationsledningslitteratur. Denna litteratur beskriver både detaljerade utvecklingsprocesser och övergripande industridynamiska mönster. Jag har pekat på både förtjänster och brister i denna litteratur när det gäller att förstå vilka utmaningar miljödriven innovation innebär och hur man kan hantera dem. Mitt arbete har framför allt varit inriktat på energi- och fordonsteknik.  


Korta texter

Akademiska meriter

  • Teknisk magister i Industriell organisation och ekonomi med inriktning mot innovation, Högskolan i Halmstad, 1995
  • Teknologie licentiat i Industriell organisation, Linköpings universitet, 2000
  • Teknologie doktor i Industriell organisation, Linköpings universitet,2003, 
  • Docent i Industriell organisation, Linköpings universitet, 2010
  • Biträdande Professor i Industriell organisation, Linköpings universitet, 2015

Uppdrag

  • Medlem i IPMA-Projektforum Utvecklingsgrupp (certifieringsrutiner för projektledare)

Publikationer

2023

2022

Forskning

Nyheter

Organisation