Hjärnstrukturens genetiska arkitektur - Henriksen group

tupp

Vi använder populationer av både vilda och inhemska kycklingar för att identifiera den genetiska arkitekturen som ligger till grund för variationen i storleken och sammansättningen av hjärnan hos fåglar.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterat Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll