Hjärnstrukturens genetiska arkitektur - Henriksen group

tupp

Vi använder populationer av både vilda och inhemska kycklingar för att identifiera den genetiska arkitekturen som ligger till grund för variationen i storleken och sammansättningen av hjärnan hos fåglar.

Kontakt

Relaterat

Organisation