Presentation

Jag forskar inom aviär utvecklingsbiologi och evolutionär biologi med stark bakgrund inom aviärmekanistiska studier.

Min forskning är främst inriktad på att förklara hur skillnader i beteende och hjärnkomposition mellan individer av samma art kan förekomma, och vilka underliggande mekanismer som möjliggör detta. Jag är särskilt intresserad av långsiktiga effekter av prenatal stress och identifiering av stresskänsliga genotyper.

Min forskning kan användas för att svara på grundläggande frågor om stressresiliens och dess koppling till beteendekomplexitet och hjärnsammansättning och har direkta konsekvenser för fjäderfäs välbefinnande.

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Nyheter

Organisation