Hydraulikdagarna: Hydraulik för nästa generation

Grafisk illustration.

Hydraulikdagarna arrangeras på Linköpings universitet. Nästa konferens planeras till 2026. Däremellan sker den internationella konferensen SICFP, 2025. 
Kom till Linköpings universitet och möt kollegor inom hela branschen för att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla hydrauliken och upprätthålla en stark position i Sverige och världen.

Svensk hydraulikindustri är i världsklass och Sverige är ett av de hydraulik-tätaste länderna i världen. För att bibehålla och stärka den positionen krävs dock stora insatser och förnyelse för att möta framtidens utmaningar på ökande funktionalitet, prestanda och effektivitet samtidigt som miljöpåverkan ska minimeras. Detta kräver att hydrauliken förändras och utvecklas tillsammans med de samhällsförändringar vi möter. Kom till Hydraulikdagarna och möt kollegor inom branschen för att diskutera hur vi tillsammans ska säkerställa att hydrauliken förändras för att upprätthålla en stark position i Sverige och världen.

Hydraulikdagarna är en konferens med en lång tradition vid Linköpings universitet och genomfördes första gången redan 1977. 2021 arrangerade Linköpings universitet den internationella konferensen SICFP. 

Frågor: Kontakta någon i organisationskommittén eller använd den generella mejladressen
hydraulikdagarna@liu.se.


Info & anmälan

Viktiga datum

Anmälan för deltagare är öppen nu:
ANMÄL DIG HÄR (trippus)

Pris: 5 450 kronor/person, inklusive moms. Vi ger 500 kronor rabatt för SFMA:s medlemmar.

1 maj: Sista dag för förslag på föredrag till konferensen men kontakta oss gärna så snart som möjligt.

13-14 juni: Hydraulikdagarna 2023 vid Linköpings universitet

Utställning

En mindre utställning kan ordnas i omedelbar närhet till föreläsningssalarna.

Utställningsytan är normalt 4-6 kvadratmeter. Priset är 2 000 kronor per kvadratmeter. All monterpersonal ska registrera sig och betala deltagaravgift. 

Anmälan för Monter: Monter

Anmälan för utställarpersonal: Utställare

För mer information
hydraulikdagarna@liu.se 

 

 

Sponsorpaket

Vill ni att er företagslogga ska synas tillsammans med Hydraulikdagarna 2023?

Vi kan erbjuda sponsorpaket där er logga syns på hemsidan, i konferensprogrammet, deltagarmaterial etc.

Kontakta någon i organisationskommittén eller använd mejladressen: hydraulikdagarna@liu.se

Program

Här är ett program för Hydraulikdagarna 2023.
Följ länken och ladda ner.

Kontakta oss

Hydraulikdagarna

Besöksadress

Avdelningen för fluida och mekatroniska system

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping
   

e-post: hydraulikdagarna@liu.se

Hopsan - en introduktion

Hopsan är en gratis simuleringsmiljö främst inriktat mot hydrauliska, mekaniska och elektroniska system. Programmet är unikt så till vida att det är baserat på sk. "transmission line"-modellering, vilket gör det särskilt väl anpassat för simulering av hydraulik. Programmet gjorde en nystart 2009 och är utvecklat på ämnet Fluida och mekatroniska system vid Linköpings universitet, baserat på den långa tradition av simulering som finns på ämnesområdet. Det har inbyggt stöd för multi-core (parallell simulering) och innehåller bland annat verktyg för optimering, frekvensanalys och export av modeller till Matlab/Simulink."

I den här introduktionskursen kommer du igång att använda programmet och bygga system som sedan kan simuleras och analyseras. Ta med en egen dator.

Om du vill prova på programmet själv, kan du ladda ner det här

Intervju

FLUMES