Administration inom Avdelningen för fluida och mekatroniska system

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och forskare.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på Avdelningen för fluida och mekatroniska system
  • Medverkar aktivt administrativt i områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens interna konferenser och möten
  • Medarrangerar avdelningens externa, nationella och internationella konferenser och workshops
  • Övrigt - viss ekonomiadministration och  reseadministration

Jag arbetar mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation