Fotografi av Jenny Dagberg

Jenny Dagberg

Administratör

Administratör vid Avdelningen för fluida och mekatroniska system.

Administration inom Avdelningen för fluida och mekatroniska system

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och forskare.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på Avdelningen för fluida och mekatroniska system
  • Medverkar aktivt administrativt i områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens interna konferenser och möten
  • Medarrangerar avdelningens externa, nationella och internationella konferenser och workshops
  • Övrigt - viss ekonomiadministration och  reseadministration

Jag arbetar mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation