Informationsöverföring om radioaktivt avfall

Radioaktiv hotspot markerad med en varningsskylt, Tjernobyl, Ukraina.
Radioaktiv hotspot markerad med en varningsskylt, Tjernobyl, Ukraina. Jorge Franganillo

Hur ska vi överföra kunskap om kärnavfallsförvaren till framtida generationer? Vilken information är mest central och vem kommer att kunna tyda och förstå budskapet?

Forskargruppen utvecklar en så kallad Key Information File, KIF, ett dokument där information om Sveriges kärnavfallsförvar beskrivs på ett sätt som är begripligt för personer utan särskild kunskap om kärnteknik och radioaktivitet. Dokumentet ska utgöra en del i en större strategi för informationsöverföring om kärnavfallet till framtida generationer. Utöver utvecklingen av en KIF lägger vi även ett metaperspektiv på de samhälleliga processer som präglar arbetet med att utforma ett kärnavfallsförvar. Det handlar till exempel om mötet mellan tekniska och existentiella frågor, maktstrukturers förändringar över tid, och hur aktörer artikulerar olika framtidsscenarier och deras konsekvenser.

Projektet pågår 2021-2023 och finansieras av SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB. 

Forskare i projektet

Forskningsledare

Projekt inom samma område

Organisation

Foto

Informationsöverföring om radioaktivt avfall. Radioaktiv hotspot markerad med en varningsskylt, Tjernobyl, Ukraina. Foto: Jorge Franganillo from Barcelona, Spain, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons.

Nuclear Memory. Professor Anna Storm och Postdoktor Thomas Keating i experimentanläggning för kärnbränsleavfall, Äspölaboratoriet utanför Oskarshamn. Foto: Magnus Johansson.