Min forskning, på uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), leds av professor Anna Storm och handlar om metodutveckling och utveckling av en så kallad Key Information File (KIF).

En KIF är ett dokument som innehåller information som beskriver det svenska kärnavfallslagret på ett begripligt sätt för människor som saknar speciell kunskap om kärnteknik och radioaktivitet. Dokumentet kommer att utgöra en del av en större strategi för överföring av information till kommande generationer om kärnavfall.

Forskning Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2019

Publikationer som ej finns i DivA

För en lista över mina publikationer se min profil på Academia eller Google Scholar.

Utbildning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll