Min forskning, på uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), leds av professor Anna Storm och handlar om metodutveckling och utveckling av en så kallad Key Information File (KIF).

En KIF är ett dokument som innehåller information som beskriver det svenska kärnavfallslagret på ett begripligt sätt för människor som saknar speciell kunskap om kärnteknik och radioaktivitet. Dokumentet kommer att utgöra en del av en större strategi för överföring av information till kommande generationer om kärnavfall.

PublikationerVisa/dölj innehåll

För en lista över mina publikationer se min profil på Academia eller Google Scholar.

UtbildningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll