Fotografi av Thomas Keating

Thomas Keating

Postdoktor

Jag är kulturgeograf och undersöker problem som uppstår i förhållandet mellan människa och teknik. För närvarande fokuserar jag på problemet hur vi kan bevara minnet av platser för slutförvaring av kärnavfall i Sverige i en avlägsen framtid.

Min forskning, på uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), leds av professor Anna Storm och handlar om metodutveckling och utveckling av en så kallad Key Information File (KIF).

En KIF är ett dokument som innehåller information som beskriver det svenska kärnavfallslagret på ett begripligt sätt för människor som saknar speciell kunskap om kärnteknik och radioaktivitet. Dokumentet kommer att utgöra en del av en större strategi för överföring av information till kommande generationer om kärnavfall.

Forskning

Publikationer

2024

Thomas P. Keating, Anna Storm (2024) 100,000 years and counting: how do we tell future generations about highly radioactive nuclear waste repositories?
Thomas P. Keating (2024) Eternal Objects of Nuclear Waste Futures More-Than-Human Aesthetics: Venturing Beyond the Bifurcation of Nature, s. 42-56

2023

Thomas P. Keating (2023) Techno-genesis: Reconceptualising geography's technology from ontology to ontogenesis Progress in Human Geography Vidare till DOI
Thomas P. Keating, Anna Storm (2023) Nuclear memory: Archival, aesthetic, speculative Progress in Environmental Geography, Vol. 2, s. 97-117 Vidare till DOI
Joe Gerlach, Didier Debaise, Aline Wiame, Tom Roberts, Andrew Lapworth, J. D Dewsbury, Claire Colebrook, Nina Williams, Thomas P. Keating (2023) Geophilosophy round table Subjectivity Vidare till DOI

Publikationer som ej finns i DiVA

För en lista över mina publikationer se min profil på Academia eller Google Scholar.

Utbildning

Nyheter

Organisation