Inverkan av bakgrundsljud på språkförståelse hos skolbarn: Betydelse av ljudtyp och individuella skillnader

Pojke läser.
Sneksy

Ett klassrum är sällan tyst. Bakgrundsljud (med och utan tal) har, även vid låga nivåer, en negativ påverkan på barns språkförståelse (hör- och läsförståelse). Mekanismerna bakom detta samband är dock inte kartlagda.

Ett klassrum är, under lektionstid, sällan är helt tyst. Ventilation, skrapande stolar och trafikbuller utifrån är exempel på olika bakgrundsljud som finns i ett klassrum. Det finns även bakgrundsljud som innehåller tal som exempelvis samtal mellan barn och lärare eller röster från korridoren eller intilliggande klassrum.

Lärande i skolan är beroende av språkförståelse

I klassrumsmiljön förväntas skolbarn ägna sig åt lärande. Lärande är, i en skolkontext, starkt beroende av språkförståelse, både hör- och läsförståelse. Det finns ett flertal studier som visar att bakgrundsljud har en negativ inverkan på både hör- och läsförståelse. Detta gäller även om bakgrundsljudet är lågt. Mekanismerna bakom detta samband är inte kartlagda. För att kunna arbeta för en hållbar och inkluderande akustisk lärmiljö behöver detta studeras empiriskt.

Hur påverkar bakgrundsljud hör- och läsförståelse?

I det här projektet vill vi empiriskt testa två teorier som används för att förklara påverkan av bakgrundsljud på språkförståelse. Utöver det vill vi även undersöka om det finns specifika språkliga eller kognitiva förmågor som är associerade med känslighet för påverkan av bakgrundsljud på hör- och läsförståelse. På så sätt skulle vi kunna identifiera subgrupper som har ökad risk för negativa effekter av bakgrundsljud och i förlängningen ökad risk att komma efter i skolan.

Kontakt

Organisation