Jobblabb

En station på utställningen Jobblabb på Arbetets museum i Norrköping.

Jobblabb är ett normkritiskt innovationsprojekt som ska ge skolor och studie- och yrkesvägledare verktyg att arbeta med medvetna yrkesval för elever i mellanstadieåldern.

Arbetets museum tillhandahåller en interaktiv utställningsyta för genom ett samarbete med kommunerna i Östergötland. Utmaningen i projektet, som var ett samarbete mellan museet och Linköpings universitet är att motverka normer som begränsar barnens tankar om yrkesval utifrån kön, social och kulturell bakgrund.

Mattias Arvola och hans kollegor och studenter har arbetat med att ta fram normkreativa designmetoder för att systematiskt utforma besökarens resa och upplevelse före, under och efter museibesöket. Innovationsmiljön Visual Sweden har också varit en projektpartner.

Kontakt

Organisation