Journeys - trygg och begriplig väg genom Barnahus

Barnhänder målar ett hus med kritor
Gary John Norman

Målet för projektet Journeys är att åstadkomma en mer barnvänlig rättsprocess för barn som varit utsatta för brott samt stärka deras rätt till skydd och återhämtning. Projektet ska också bedriva påverkansarbete med syfte att öka medvetenheten om barns rätt till information och delaktighet bland beslutsfattare, professionella och allmänheten.

Kort om projektet Journeys

Målsättning, målgrupper och aktiviteter

Projektet Journeys ska bidra till:

 • En effektiv och enhetlig tillämpning av EU-rätten inom området brottsoffers rättigheter genom att föreslå en trygg och begriplig resa genom Barnahus för barn som är brottsoffer.
 • Att barn och unga ska få tillgång till barnvänlig information om Barnahus. 
 • Öka barn och ungas delaktighet i rättsprocessen.

Projektet riktar sig till:

 • Barn och unga (0-17 år) som är utsatta för brott
 • Myndigheter, yrkesutövare och civilsamhällesorganisationer som är involverade i Barnahus
 • Politiker, beslutsfattare och allmänhet

Aktiviteter i projektet:

 • Arbetsmetod för barnombud ("child liason")
 • App för barn som besöker barnahus
 • Barnlogg för trygghetspersoner och omsorgstagare
 • Engagera barn och unga i barn-/ungdomsråd
 • Kunskapshöjande aktiviteter för att uppnå Barnahuskvalitet i hela EU
 • Europeisk slutkonferens

Organisationer som deltar i projekt Journeys

Logotyp Rädda barnen på vit bakgrund

Save the Children (Sweden)

Logotyp CBSS på vit bakgrund

Council of the Baltic Sea States

Logotyp Tüsla på vit bakgrund

Tüsla Child and Family Agency

Logotyp LiU på vit bakgrund

Barnafrid vid Linköpings universitet

Logotyp Terre des hommes på vit bakgrund

Terre des hommes (Hungary)

Logotyp Marie Cederschiöld högskola på vit bakgrund

Marie Cederschiöld högskola

Kontaktpersoner för Journeys på Linköpings universitet

Finansiering

Logotyp Co-funded by the EU

Det här projektet genomförs med stöd av Europeiska Unionens program för Rättsliga frågor (JUST 2021-2027). Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av denna information utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.