Ljumskbråcksoperation är den mest genomförda allmänkirurgiska behandlingen världen över, med över 200 miljoner fall globalt sett.

Icke-behandlat ljumskbråck är kopplat till hög mortalitet och morbiditet. Största behovet för ljumskbråckskirurgi, där behandling inte är tillgänglig i tillräckligt stor utsträckning, finns i Afrika söder om Sahara med få specialistkirurger. Genomförandet av ljumskbråckskirurgi måste ökas, samtidigt som behovet av utbildning i moderna ljumskbråksoperationsmetoder ska mötas.

Vi driver två projekt inom området:

Epidemiologisk studie om ljumskbråckskirurgi i Uganda

Samarbetspartners: Pär Nordin (Umeå universitet), Jenny Löfgren (KI).
Publikation: Groin Hernia Surgery in Uganda: Caseloads and Practices at Hospitals Operating Within the Publicly Funded Healthcare Sector

Implementeringsstudie om ljumskbråckskirurgi i Sierra Leone, Ghana, Tanzania och Uganda

Samarbetspartners: Jenny Löfgren (KI), Håkon Bolkan (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet), Jessica Beard (University of Pennsylvania)

KMC