I projektet finns två underprojekt: ”Rehabilitering efter amputation i olika krigszoner” och ”Genusperspektiv på rehabilitering efter amputation på grund av vapenrelaterade skador”.

Rehabilitering efter amputation i olika krigszoner

Rehabilitering av personer med funktionsnedsättning kräver interventioner under en lång tid, specifika resurser och kunnig vårdpersonal. I utdragna konflikter och kriser hamnar rehabilitering lätt i skymundan; infrastrukturkollaps, resurs- och personalbrist i sjukvården och politisk osäkerhet gör rehabiliteringsarbetet ytterst svårt i konfliktzoner. Kliniska tillstånd som kräver rehabilitering kommer att finnas och förvärras i konflikter, vilket leder till fysiska och psykiska trauman för dessa patienter. Det finns ett stort behov av studier, riktlinjer och rehabiliteringsprogram i utdragna konflikter, och syftet med projektet är att undersöka rehabilitering efter amputation i olika krigszoner.

Samarbetspartners: Cliona O’Sullivan (University College of Dublin), Cornelia Barth (Interntional Committee of the Red Cross, Geneve)

Publikation: Users of rehabilitation services in 14 countries and territories affected by conflict, 1988–2018

 

Genusperspektiv på rehabilitering efter amputation på grund av vapenrelaterade skador

Preliminära data från Internationella Rödakorskommittén visar att rehabilitering efter benamputation som beror på vapenrelaterade skador är problematisk hos kvinnor, och att resultaten av rehabiliteringen är sämre än hos män. Projektet ska undersöka och analysera genusskillnader i rehabilitering vid amputation och är ett doktorandprojekt i samarbete mellan KMC, University of Dublin och Internationella Rödakorskommittén.