Kirurgisk behandling av förmaksflimmer (mekanismer - behandling - resultat)

EKG-kurva med förmaksflimmer respektive sinusrytm
EKG-kurva med förmaksflimmer respektive sinusrytm

Förmaksflimmer är vanligt hos patienter som kommer till hjärtkirurgi och ökar mortaliteten och morbiditeten på sikt.

Upp till hälften av de som opereras för mitralisklaffläckage har förmaksflimmer. De gällande rekommendationen är att man i samband med klaffkirurgin också skall åtgärda förmaksflimret. Detta görs genom skapande av ärrlinjer enligt ett bestämt mönster i förmaken med olika metoder.

Vi studerar de olika metodernas effekt på celldöd, inflammatorisk reaktion, förmaksfunktionen och kliniska resultat.

Forskargrupp

Forskningsledare

Forskare Region Östergötland

  • Gabriella Boano, MD, forskarstuderande, Thoraxkirurgi
  • Meriam Åström Aneq, MD, docent, Klinisk fysiologi
  • Charitakis Emmanouil, MD, PhD, Kardiologi

Relaterad forskning

Organisation