Utvärdering av aortaklaffinterventioner (ABU-studien)

Aortaklaffkirurgi Emma Busk Winquist

I en observationell studie följer vi patienter med aortaklaffsjukdom från diagnostillfället över åtgärden, med kirurgi eller kateterburen teknik, till ettårskontrollen efter ingreppet, ABU-studien.

Ekokardiografiska undersökningar, biokemiska markörer och kliniska data används för att beskriva förloppet och för att hitta variabler som predikterar mortalitet på kort och lång sikt.

Hjärtklaffsproteser
Visa/dölj innehåll

Klaff från gris. Emma Busk Winquist
Kateterburen biologisk protes som används vid Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI). Emma Busk Winquist
Kirurgisk biologisk protes (av kalvhjärtsäck). Emma Busk Winquist
Mekanisk klaffprotes. Emma Busk Winquist

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll