Utvärdering av aortaklaffinterventioner (ABU-studien)

Aortaklaff kirurgi
Aortaklaffkirurgi Emma Busk Winquist

I en observationell studie följer vi patienter med aortaklaffsjukdom från diagnostillfället över åtgärden, med kirurgi eller kateterburen teknik, till ettårskontrollen efter ingreppet, ABU-studien.

Ekokardiografiska undersökningar, biokemiska markörer och kliniska data används för att beskriva förloppet och för att hitta variabler som predikterar mortalitet på kort och lång sikt.

Hjärtklaffsproteser

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation