Utvärdering av aortaklaffinterventioner (ABU-studien)

Aortaklaff kirurgi
Aortaklaffkirurgi Emma Busk Winquist

I en observationell studie följer vi patienter med aortaklaffsjukdom från diagnostillfället över åtgärden, med kirurgi eller kateterburen teknik, till ettårskontrollen efter ingreppet, ABU-studien.

Ekokardiografiska undersökningar, biokemiska markörer och kliniska data används för att beskriva förloppet och för att hitta variabler som predikterar mortalitet på kort och lång sikt.

Hjärtklaffsproteser

Hjärtklaffprotes
Klaff från gris. Emma Busk Winquist
Hjärtklaffprotes
Kateterburen biologisk protes som används vid Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI). Emma Busk Winquist
Hjärtklaffprotes
Kirurgisk biologisk protes (av kalvhjärtsäck). Emma Busk Winquist
Hjärtklaffprotes
Mekanisk klaffprotes. Emma Busk Winquist

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation