Mitralisklaffkirurgi

Lagning av mitralisklaffen i hjärtat
Lagning av mitralisklaffen i hjärtat

Den vanligaste orsaken till att mitralisklaffen behöver opereras är att den läcker. I de flesta fallen ger en lagning av klaffen bättre resultat än om man byter klaffen till en protes.

Det finns olika lagningsmetoder, vilka dessutom kan kombineras med varandra med det gemensamma målet att få klaffen tät igen.

Det är också viktigt att lagningen håller på lång sikt. Förutsättningarna för detta uppnås om man kan återställa både geometrin i klaffapparaten, i relation till vänsterkammaren och flödesförhållandena av blodet genom vänster förmak och kammare.

Läckagegraden och geometrin visualiserar man traditionellt med ultraljudsundersökning av hjärtat. Genom ny teknik med 4-dimensionell flödesundersökning i magnetresonanskamera (4D flödes MR) kan vi nu åskådliggöra och mäta de olika flödesförhållandena i hjärtat.

Vi kommer att med 4D flödes MR och ultraljud, undersöka 80 patienter som genomgått lagning av mitralisklaffen och 40 friska försökspersoner för att kartlägga vilka patientrelaterade och operationsrelaterade faktorer som påverkar egenskaper av blodflödet genom hjärtat vid mitraliskirurgi.

Vi hoppas kunna bidra till utvecklingen av mitralisklafflagningen mot ännu bättre resultat. I en annan studie jämför vi tre diagnostiska metoder (ultraljud, traditionell 2D MR och 4D flödes MR) vid värdering av mitralisläckagets storlek hos patienter med måttligt klaffläckage.

Film

4D flödes MR

Forskargrupp

Relaterad forskning

Organisation