Hornhinneforskning

Vår forskargrupp fokuserar på att förstå ursprunget till olika sjukdomar i hornhinnan, utvärdera ny farmakologisk, kirurgisk och regenerativ terapi för behandling av sjukdomar som rör hornhinnan och med hjälp av nya in vivo avbildningstekniker, diagnosticera och bedöma statusen av hornhinnan.

EU COST Action CA18116 – Aniridia: networking to address an unmet medical, scientific, and societal challenge (ANIRIDIA-NET), 2019 - 2023

Koordinator och huvudsökande: Neil Lagali

Aniridi är en allvarlig okulär sjukdom som kräver intensiv ögonvård, socialt stöd och samhällsstöd redan från födseln och under hela livet. Medfödda genetiska mutationer i PAX6 genen orsakar underutvecklade ögon, vilket är extremt utmanande för sjukvården där få effektiva behandlingar finns tillgängliga. Klassificerad som en sällsynt sjukdom är aniridi en sjukdom som drabbas av en brist på patientgrupper med tillräcklig storlek för att genomföra samordnade kliniska och forskningsaktiviteter. Dessutom finns det brist på informationsutbyte vid bedömning och behandling av aniridi. Experterna finns enbart vid vissa centra. Syftet med ANIRIDIA-NET är därför att:
 
  1. Bygga ett omfattande EU-nätverk av ögonläkare, forskare, praktikanter, aniridia patientorganisationer, industrin och speciella intressegrupper för att skapa kopplingar för samverkan
  2. Förbättra hanteringen av sjukdomen genom evidensbaserad forskning, harmoniserade kliniska protokoll, delning av prover och modeller samt konsensusaktiviteter
  3. Stimulera utvecklingen av ny diagnostik och behandlingar för baserat på forskning i regenerativ medicin, stamceller, nya läkemedel, genterapi, transplantation, osv. 

Även om aniridi är en sällsynt sjukdom omfattar patologin torra ögon, inflammation, stamcellsinufficiens, nervdegeneration, katarakt och glaukom - problem som kollektivt påverkar stora populationer. Utökad samverkan och utbyte av information och resurser förväntas därför också ha fördelar vid behandling av större patientpopulationer med övriga ögonsjukdomar. Läs mer om ANIRIDIA-NET.

 

EU Horizon2020 RIA Project: Advanced Regenerative and Restorative Therapies to Combat Corneal Blindness (ARREST BLINDNESS), 2016 – 2020

Projektkoordinator: Neil Lagali

ARREST BLINDNESS är ett konsortium som omfattar 13 institutioner i åtta länder. Projektet är över fyra år finansierat av Horizon2020 ramprogrammet. I projektet utvecklar och validerar vi avacerade regerativa och återställande terapier för att behandla förlusten av hornhinnans transparens så att det inte leder till blindhet.

Läs mer om ARREST BLINDNESS

Nyheter Visa/dölj innehåll

Videos, podcasts och radio Visa/dölj innehåll

COST BM1302

Joining Forces in Corneal Regeneration Research, project time 2013-2017.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll