Fotografi av Neil Lagali

Neil Lagali

Professor

Professor i experimentell oftalmologi.

Hornhinneforskning

Vår forskargrupp fokuserar på att förstå ursprunget till olika sjukdomar i hornhinnan, utvärdera ny farmakologisk, kirurgisk och regenerativ terapi för behandling av sjukdomar som rör hornhinnan och med hjälp av nya in vivo avbildningstekniker, diagnosticera och bedöma statusen av hornhinnan.

Utveckling av nya terapier för blindhet och synskadade

Vår forskargrupp fokuserar på att utveckla nya kirurgiska ingrepp och utvärdera experimentella läkemedel och nya administreringsväg, för att förbättra dagens behandling av hornhinnesjukdomar.

Under den senaste årtiondet har Lagali labbet utvecklat flera kirurgiska modeller med hjälp av en femtosekund kirurgisk laser. Syftet är att studera effekten av kirurgi på sårläkningen i hornhinnan, som ofta är suboptimalt och därmed begränsar synen. Med mindre invasive kirurgiska metoder kan sårläkning, inflammation och kärlnybildning möjligen minskas vilket skulle resultera i förbättrad syn.

I samarbete med adjungerade universitetslektor Mehrdad Rafat från institutionen för medicinsk teknik, utvecklar vi också kirurgiska metoder för implantation av biomaterialer som kan möjligen behandla hornhinnesjukdomar och leverera läkemedel till hornhinnan på ett kontrollerat sätt. 

Bild på person som får sitt öga undersökt i maskin. Femtosecondlaser som används för att skära och manipulera hornhinnevävnad. Foto Thor Balkhed  

EU COST Action CA18116 – Aniridia: networking to address an unmet medical, scientific, and societal challenge (ANIRIDIA-NET), 2019 - 2023

Koordinator och huvudsökande: Neil Lagali

Aniridi är en allvarlig okulär sjukdom som kräver intensiv ögonvård, socialt stöd och samhällsstöd redan från födseln och under hela livet. Medfödda genetiska mutationer i PAX6 genen orsakar underutvecklade ögon, vilket är extremt utmanande för sjukvården där få effektiva behandlingar finns tillgängliga. Klassificerad som en sällsynt sjukdom är aniridi en sjukdom som drabbas av en brist på patientgrupper med tillräcklig storlek för att genomföra samordnade kliniska och forskningsaktiviteter. Dessutom finns det brist på informationsutbyte vid bedömning och behandling av aniridi. Experterna finns enbart vid vissa centra. Syftet med ANIRIDIA-NET är därför att:
 
  1. Bygga ett omfattande EU-nätverk av ögonläkare, forskare, praktikanter, aniridia patientorganisationer, industrin och speciella intressegrupper för att skapa kopplingar för samverkan
  2. Förbättra hanteringen av sjukdomen genom evidensbaserad forskning, harmoniserade kliniska protokoll, delning av prover och modeller samt konsensusaktiviteter
  3. Stimulera utvecklingen av ny diagnostik och behandlingar för baserat på forskning i regenerativ medicin, stamceller, nya läkemedel, genterapi, transplantation, osv. 

Även om aniridi är en sällsynt sjukdom omfattar patologin torra ögon, inflammation, stamcellsinufficiens, nervdegeneration, katarakt och glaukom - problem som kollektivt påverkar stora populationer. Utökad samverkan och utbyte av information och resurser förväntas därför också ha fördelar vid behandling av större patientpopulationer med övriga ögonsjukdomar. Läs mer om ANIRIDIA-NET.

 

EU Horizon2020 RIA Project: Advanced Regenerative and Restorative Therapies to Combat Corneal Blindness (ARREST BLINDNESS), 2016 – 2020

Projektkoordinator: Neil Lagali

ARREST BLINDNESS är ett konsortium som omfattar 13 institutioner i åtta länder. Projektet är över fyra år finansierat av Horizon2020 ramprogrammet. I projektet utvecklar och validerar vi avacerade regerativa och återställande terapier för att behandla förlusten av hornhinnans transparens så att det inte leder till blindhet.

Läs mer om ARREST BLINDNESS

Nyheter

Eleni Stavrinidou.

Forskare hämtar hem stora forskningsbidrag

Inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, delades nästan 800 miljarder kronor ut till forskare. Vid LiUfick 117 projekt finansiering med cirka 550 miljoner kronor – bidrag som har gjort flera genombrott möjliga.

Världens största organisation för ögonforskning hyllar LiU-forskare

LiU-forskarna Neil Lagali och Mehrdad Rafat tilldelas 2023 års Point of View Award från ARVO Foundations. Världens största ögonforskningsorganisation lyfter deras arbete inom regenerativ oftalmologi som ger hopp om att ge blinda synen åter.

Närbild på öga.

Europeisk satsning på forskning om hornhinnesjukdomar

Forskare vid LiU deltar i den största europeiska satsningen hittills på forskning om sjukdomar i hornhinnan. Målet är att hitta behandlingar som återställer synen hos personer med svåra och ovanliga ögonsjukdomar.

I media

Videos

Video

 

Video inspelad i samband med professorsinstallationen vid LiU den 4 september 2021.


Video

 

Video skapad av @AniridiaNet #CA18116 action i samarbete med @AniridiaEurope för att synliggöra och medvetengöra Aniridia.

 


Video

 

Aniridia Europe Webinar - Intervju med Professor Neil Lagali och Professor Claus Cursiefen.


COST BM1302

Joining Forces in Corneal Regeneration Research, project time 2013-2017.

Poddar som jag deltagit i

Radioinslag och audiofiler

TV-inslag och veckobrev

Publikationer

Forskning

Organisation