Fotografi av Promporn Wangwacharakul

Promporn Wangwacharakul

Biträdande universitetslektor

Forskare och lärare med bakgrund inom industriell teknik och erfarenhet av tvärvetenskapliga projekt fokuserade på kvalitetsutveckling, försörjningskedjor, interorganisatoriskt samarbete och cirkulär ekonomi.

Presentation

Under min doktorsstudie fokuserade jag på tvärkulturell kvalitetsutveckling. Med stark akademisk bakgrund inom industriell ekonomi och innovationsstyrning har jag omfattande kunskap om kvalitetshantering i olika kulturella miljöer.

Min forskning handlade om att implementera lean production från ett svenskt perspektiv. Jag undersökte hur man kan jämföra kundnöjdhet i tvärkulturella sammanhang. samt studerade kvalitetsutveckling över olika kulturer med hjälp av anchoring vignette-enkäter. ‘Anchoring vignette’ är en undersökningsmetod utformad för att hantera bristen på jämförbarhet mellan människors svar i en undersökning. Metoden har potential att hantera problem med mätningslikheter i tvärkulturell forskning.

Efter disputationen samarbetar jag nu med forskare från Sverige och Sydafrika inom ett projekt som fokuserar på hållbar lean-implementering med respekt för människor och kulturella aspekter.

Jag har också värdefull erfarenhet från industrin inom försörjningskedjehantering, där jag arbetat som analytiker och fått praktiska insikter i att optimera försörjningskedjeprocesser och balansera utbud och efterfrågan.

Nyligen har jag utökat min forskning till att omfatta cirkulär ekonomi, särskilt inom textilförsörjningskedjor. Min industriella erfarenhet och forskningsexpertis ger mig möjlighet att koppla samman akademisk teori med praktisk hantering av försörjningskedjor, särskilt med fokus på tvärkulturella utmaningar och hållbarhetsimplementering.


CV

  • Bachelor of Engineering (Industrial engineer), 2006
  • Magisterexamen (Innovationsledning och produktutveckling), 2011
  • Teknologie Licentiatexamen (Kvalitetsteknik), 2015
 

Nätverk

  • Biträdande universitetslektor vid IEI (2022-nu)
    Forskarskolan vid IEI (2014-2019)
  • IEI doktorandnätverk representant, strategisk grupp (2014-2015)

 


Mina forskningsintressen

Tvärkulturell kvalitetsutveckling

När organisationer övergår till att bli multinationella, med dotterbolag i olika länder och globala kunder, så möter de utmaningar i att bedriva kvalitetsutveckling som berör kulturell mångfald. Min forskning satsar på att förstå utmaningar och underlätta arbetsprocessen, både i och mellan organisationer. Syftet är att bidra till bättre kvalitet.

Textil och cirkulära ekosystem

Textilindustrin är den näst mest förorenande industrin i världen efter oljeindustrin. Den kräver en systemisk övergång till principerna för cirkulär ekonomi (CE). Praktiker inom textil-CE, såsom återvinning, återanvändning och återvinning av material, kännetecknas vanligtvis av komplexitet. Detta på grund av globala leveranskedjeflöden och deltagande av olika intressenter, t.ex. ideella organisationer, institutioner, modeåterförsäljare och affärsintermediärer (sorterare, mäklare och specialiserade processorer). I en sådan övergång upplever näringslivet många utmaningar. En nyckelkomponent är de företag som är innovativa och som omdefinierar sina affärsmodeller samt utvecklar nya roller i en större CE-kontext - ett industriellt ekosystem.

Hållbarhet och kvalitetsutveckling

Tidigare studier har visat på samband mellan kvalitetsutveckling och hållbar utveckling. Dessa har mycket gemensamt, som kund- och intressentfokus, samhällspåverkan, kärnvärden, systemtänkande, ständiga förbättringar och ledningsstöd. Det finns möjligheter till kvalitetsutveckling, att bidra till högre effektivitet och resursutnyttjande samt till högre företagsekonomisk hållbarhet genom att ge mer värde till lägre kostnad. Saker som är grundläggande för hållbar utveckling.

Publikationer

2024

Promporn Wangwacharakul (2024) From perception to practice: quality management in multinational company from a Swedish perspective International Journal of Lean Six Sigma Vidare till DOI
Małgorzata Fiałkowska-Filipek, Justina Karpavičė, Bogdan Cristian Ionașcă, Promporn Wangwacharakul (2024) Beyond the box: enhancing the circular economy strategies through smart packaging

2023

Promporn Wangwacharakul (2023) Managing Quality in Multinational Company - The Tale of Stars and Orbit
Promporn Wangwacharakul, Erik Sandberg (2023) Value Creation in Textile Circular Supply Chains - a Systematic Literature Review
Erik Sandberg, Promporn Wangwacharakul (2023) Developing dyadic collaboration in second hand fashion retail - A dynamic capabilities perspective Proceedings of the 27th International Symposium on Logistics

Nyheter

Organisation