Presentation

Min forskningsintresse och fokus är kvalitets- och verksamhetsutveckling, Lean produktutveckling och kulturella faktorers inverkan på införande av Lean, samt internationellt samarbete med fokus på kulturella aspekter. Jag undervisar i olika kurser t.ex. kvalitetsutveckling, Lean produktion och Six Sigma.

CV

  • Bachelor of Engineering (Industrial engineer), 2006
  • Magisterexamen (Innovationsledning och produktutveckling), 2011
  • Teknologie Licentiatexamen (Kvalitetsteknik), 2015


Nätverk

  • Forskarskolan vid IEI
  • IEI doktorandnätverk representant, strategisk grupp


Publikationer

2023

2022

2021

2020

2019

Nyheter

Publikationer

2023

2022

2021