Vi är alltid redo att diskutera tjänster med personer som är intresserade av att arbeta i, eller samarbeta med, vårt laboratorium. Även om det inte finns någon ledig tjänst just nu, är du välkommen att kontakta oss.

Lediga tjänster

Vi kommer att utlysa fler tjänster framöver, så håll ögonen öppna. Du kan också följa oss på Twitter eller LinkedIn, där vi regelbundet uppdaterar jobbannonser.  

 

Postdoktor i Mjuka Nervinterface för In Vivo Elektrofysiologi

Inom forskningsgruppen Mjuk Elektronik utvecklar vi en ny ultra-mjuk nervinterface teknologi. Postdoktorn kommer samarbete med material och tillverkningsspecialister i gruppen för att utveckla, utvärdera och utforska mjuka nervinterface för det perifera nervsystemet. Postdoktorn kommer leda arbetet med små djur genom att designa experiment, anpassa elektroder för implantering, utveckla implanteringsstrategier, utföra implanteringar, samt analysera elektrofysiologisk data. Projektet kommer ske i samarbete med Prof. Simon Farnebo vid Linköpings universitetssjukhus. Arbetet är del av ett större ERC CoG projekt och kommer därför bygga på nära samarbete med kollegor.
Läs mer: Postdoktor, sista ansökningsdag 12 januari 2024.

 

Postdoktor inom Växtbioelektronik

 Projektets huvudmål är att utveckla organiska bioelektroniska teknologier för att övervaka och påverka växtfysiologi. Du kommer att vara involverad i tillverkningen av komponenter med hjälp av standardtekniker för mikrotillverkning och additiv tillverkning. Du kommer att integrera komponenterna i anläggningsmodellsystem och utföra studier relaterade till växternas reaktioner på miljöstress. Vidare kommer du att ansvara för att odla och ta hand om växter i våra kontrollerade odlingsanläggningar. Forskningen har tvärvetenskaplig karaktär inklusive material-komponentskarakterisering och växtintegrering. Du kommer att arbeta nära medarbetare specialiserade på växtbiologi. En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Läs mer: Postdoktor, sista ansökningsdag 12 januari 2024.

 

Biträdande universitetslektor i Materialvetenskap med inriktning mot organiska funktionella material för hållbarhet

Denna anställning fokuserar på forskning inom området organiska funktionella material i syfte att utveckla och främja hållbara material, metoder, enheter och teknologier. Placering kommer att vara på Laboratoriet för organisk elektronik, en del av Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), belägen vid Motala Ström på Campus Norrköping.

Med hjälp av ett mycket konkurrenskraftigt startpaket inklusive finansiering för två doktorander, två postdoktorer och egen lön; toppmoderna faciliteter; och en miljö präglad av starkt internt och internationellt samarbete förväntas den sökande etablera och upprätthålla ett oberoende forskningsprogram inom organiska funktionella material för hållbarhet som kompletterar och utökar LOE:s nuvarande forskningsverksamhet. Läs mer: Biträdande universitetslektor. Sista ansökningsdag 8 januari 2024.

 

Postdoktor i Töjbara ledande hydrogeler

Hos oss utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom hälsovård, biologi, energi och ”internet-of-things”.

Du kommer att utveckla en ny sorts ultra-mjuka och töjbara ledande hydrogeler för nervinterface. Detta utgör en stor utmaning då materialen ska kombinera hög elektrisk ledningsförmåga, vävnadslik mjukhet, samt biokompatibilitet. Arbetet inkluderar hela kedjan från syntes och funktionalisering av nanomaterial till formulering av ledande hydrogeler samt karakterisering. Tillämpningar av utvecklade material kommer ske i samarbete med externa samarbetspartners. Arbetet är del av ett större satsning och kommer därför bygga på nära samarbete med kollegor. Läs mer: Postdoktor i Töjbara ledande hydrogeler. Sista ansökningsdag 31 januari 2024.

 

Postdoktor i Mjuk elektronik för kontrollerad läkemedelsleverans

Hos oss utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom hälsovård, biologi, energi och ”internet-of-things”.

Du kommer att utveckla en ny sorts mjuk elektronik för kontrollerad leverans av läkemedel in vivo. Detta utgör en stor utmaning som kräver utvecklande av innovativa koncept för läkemedelsförvaring och leverans. Arbetet inkluderar hela kedjan från utvecklande av designkoncept till komponentdesign, mikrotillverkning och karakterisering. Tillämpningar av utvecklade teknologi kommer ske i samarbete med externa samarbetspartners. Arbetet är del av ett större satsning inom mjuk bioelektronik och kommer därför bygga på nära samarbete med kollegor. Läs mer: Postdoktor i Mjuk elektronik för kontrollerad läkemedelsleverans. Sista ansökningsdag 31 januari 2024.

 

Postdoktor inom Organisk bioelektronik

Nu finns en spännande möjlighet att vara med och utveckla nästa generations cancerterapier!

Vi söker en mycket skicklig och entusiastisk forskare för att följa med oss i utvecklingen av nästa generations implanterbara läkemedels-leveranssystem för cancerterapier. Aktiviteterna kommer i första hand att inkludera enhetsutveckling, tillverkning och integration; elektrisk och kemisk karakterisering av enheter och hydrogeler; och studier av jon/läkemedelstransport genom membran och system. Aktiviteterna kommer också att omfatta ett omfattande samarbete med kollegor på LOE samt inom bioSWITCH-projektet, främst vid TU Wien och Medical University of Graz, båda i Österrike. Läs mer: Postdoktor inom Organisk bioelektronik. Sista ansökningsdag 31 januari 2024.

 

Allmänna frågor och examensarbeten

För allmänna frågor eller om du är intresserad av att göra examensarbete i organisk elektronik, kontakta gärna gruppledarna direkt (se LOE:s kontaktsida).

Kontakt