COOBA: Att kommunicera och samarbeta genom kroppsligt uttryck och konst

COOBA är ett tvåårigt internationellt projekt som fokuserar på ungdomar med minoritets- och invandrarbakgrund. Projektet förenar expertis från akademiker, konstnärer, lärare och museipersonal från Frankrike, Ungern och Sverige.

Numera hotas den sociala sammanhållningen i europeiska samhällen av två sammanhängande socioekonomiska fenomen: ojämlikheten och osäkerheten i arbetslivet; och den växande nationalismen kopplad till massiva migrationsrörelser. Social oro, extrema åsikter och olika sociala problem växer fram i detta sammanhang. Att främja tolerans, jämlikhet och samarbete är därför avgörande, särskilt för unga människor. I COOBA projektet arbetar forskare, konstnärer och pedagoger från Frankrike, Ungern och Sverige för att utveckla en innovativ metod som kan ge unga människor med migrationsbakgrund flera möjligheter att utveckla kommunikativa samarbetsförmågor.

Projektdeltagare

Professor Asta Cekaite (Linköpings universitet, tema Barn) har erfarenheter inom såväl migrationsforskningsområdet och svenska-som andraspråk och samspels- och kommunikationsforskning. Karin Domeij (Linköpings universitet, tema Barn) har expertis inom konstförmedling och utbildning. Andra projektmedarbetare är: Dr. Julia Nyikos och Dr. Augustine Lefebvre (De l'Art et D'autre, Paris, Frankrike); Krisztina Maczay och Edina Deme (Museum of Fine Arts, Budapest, Ungern).

Till projektets hemsida

Att utveckla kommunikativa och samarbetsförmågor

Vi tror att så kallade ‘mjuka’ färdigheter underlättar integration, sociala relationer och framgång i arbetslivet. Därför föreslår vi en praktisk och forskningsbaserad metodik för att förbättra kommunikations-, samarbets- och konflikthanteringsfärdigheter. Som en del av det tvååriga projektet kommer vi att erbjuda kulturella, konstnärliga och fysiska aktiviteter. Dessutom kommer vi att utveckla läromedel för professionella och volontärer.

Det pedagogiska materialet kommer att innehålla:

  • • Ett teoretiskt och praktiskt kompendium om hur man kan utveckla kommunikations-, samarbets- och konflikthanteringsförmågor (tillgängligt för nedladdning längre ner på sidan)
  • Ett kompendium med aktiviteter för att utveckla dessa färdigheter i seminarier på museer (tillgängligt för nedladdning längre ner på sidan)
  • Videohandledning för professionella (se handledningsfilmer längre ner på sidan)
  • Ett kompendium med kulturella, konstnärliga och kroppsliga aktiviteter som ska användas vid multilateralt möte med ungdomar
  • Ett videobaserat kvalitativt bedömningsverktyg

Projektet pågår 2019-2022. Projektmöten 2019 (Paris) och 2020 (Budapest), 2021 (Linköping, Budapest).

Publikationer

Omslag för publikation 'Att utveckla kommunikativa färdigheter genom konst: Handledarens manual'
Asta Čekaitė, Edina Deme, Karin Domeij, Vera Kovacs, Augustin Lefebvre, Krisztina Macsay, Julia Nyikos, Szilvia Zaray (2021)

Handledningsfilmer

Projektmedlemmar

Organisation