LINK-SIC - Linköping Center for Sensor Informatics and Control

LINK-SIC är ett Vinnova-finansierat kompetenscenter
Foto: David Brohede

LINK-SIC (Linköping Center for Sensor Informatics and Control) är ett VINNOVA-finansierat kompetenscentrum för industriinriktad forskning inom sensorinformatik och reglerteknik.

Aktiviteterna inom LINK-SIC rör industriinriktad forskning inom områden som är av vital betydelse för svensk systembyggande industri. Denna sektor av näringslivet är mycket viktig för fortsatt tillväxt i landet och Sverige har ett flertal företag som med framgång konkurrerar på världsmarknaden.

I LINK-SIC ingår flera av Sveriges största företag inom området såsom: ABB Corporate Research, ABB Cranes, ABB Robotics, Atlas Copco Industrial Technique, Saab Aeronautics och Scania tillsammans med ett antal små och medelstora företag: Actia Nordic, Alelion, Senion och UMS Skeldar. Samtliga företag utvecklar produkter, vilka ibland refereras till som cyber-fysikaliska system, i vilka mekanisk och elektronisk hårdvara kombineras med programvara innehållande modellbaserade algoritmer för reglering och bearbetning och tolkning av sensorinformation.

De vetenskapliga kärndisciplinerna inom LINK-SIC är sensorfusion, data-baserad modellering, reglermetoder baserade på lärande, reglerbaserad fysikalisk modellering samt optimering för reglertekniska problem. Dessa discipliner är och kommer att vara avgörande för att hantera utmaningarna för den systembyggande industrin.

En nyckelkomponent inom LINK-SIC är doktorandprojekt (inklusive industridoktorander) med stark industriell medverkan och medverkan från seniora forskare. Detta genererar resultat av både hög vetenskaplig kvalitet och industrirelevans samt forskarutbildade personer med kunskaper och färdigheter som är centrala för industrin.

Läs mer om LINK-SIC på den engelska sidan

 • Ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum vid Linköpings universitet
 • Årlig budget: 21 MSEK
 • Varaktighet: 2017-2022
 • Det nuvarande centret har sin grund i det Vinnova-finansierade industriexcellenscentret LINK-SIC (2008-2017)

Fyra tillämpningsområden

 • Fordon
 • Flyg
 • Fartyg
 • Robotar och kranar


Fem kärnkompetenser

 • Sensorfusion
 • Datadriven modellering
 • Lärande reglering
 • Reglerinriktad fysikalisk modellering
 • Optimering för reglertillämpningar

Forskningsprogram

Forskningsprogram LINK-SIC

Forskningsprogrammet för LINK-SIC har två dimensioner och det illustreras av matrisen till vänster.

Kärnkompetenserna är starka forskningsområden inom den akademiska partnern, medan tillämpningsområdena är nära knutna till industripartnernas verksamheter. 

Kärnkompetenserna är viktiga inom alla tillämpningsområden och därmed också för de berörda företagen och de industriella utmaningarna.

Det finns utmärkta möjligheter till synergier inom både kärnkompetenser och tillämpningsområden och mellan industripartnerna.

Organisation