Medicin som identitetsskapare

TEMA Medicin

Förskrivningar av mediciner gör mer än att bara bota sjukdomar. De bär också med sig idéer om hurdana friska människor bör vara, hur de ska tillbringa sina dagar och sina nätter, hur de ska bete sig, känna sig och se ut. I det här projektet studeras hur recept på mediciner också kan fungera som recept på identiteter i dagens värld.

Det här projektet undersöker kulturella meningar och förväntningar knutna till fyra receptbelagda mediciner, och jämför policys och praktik kring deras användning i två europeiska länder, Sverige och Storbritannien. De mediciner som studeras är HPV-vaccin, som används mot livmoderhalscancer, hormonterapier för att uppskjuta puberteten, behandlingar mot godartad prostataförstoring, och mediciner mot Alzheimer´s. Projektets syfte är att undersöka hur ”friska” individer förskrivs, definieras och identifieras i den farmaceutiska praktiken.

Metodologiskt använder projektet flera kvalitativa metoder: textanalyser av reklammaterial, policydokument och material från patientorganisationer, observationer i fält samt intervjuer med beslutsfattare, medicinska praktiker och företrädare för patienter.

Projektet bedrivs tvärvetenskapligt vid två universitet, Linköpings universitet (Tema T och Tema Genus), och Lancaster University, Storbritannien. Det kombinerar perspektiv från STS (Science, Technology and Society) med feministiska och posthumanistiska studier.

Projektets titel: Prescriptive Prescriptions: Pharmaceuticals and 'Healthy' Subjectivities
Finansiär: European Research Council Starting Grant

Projektledare

Andra forskare i projektet

Relaterat innehåll