Fotografi av Ericka Johnson

Ericka Johnson

Professor

Vad blir en för patient och för människa när en träffar en läkare, blir undersökt, får en sjukdomsdiagnos eller börjar en behandling. Och så undrar jag hur moderna medicinska teknologier spelar in i det sjukdomslandskapet en blir en del av.

Om min forskning

Jag forskar om medicinska teknologier och materiell-diskursiva praktiker kring kroppen. Jag använder teoretiska verktyg från feministiska vetenskapsstudier och känner mig hemma i mötet mellan teknik och samhällsstudier (STS) och medicinsk sociologi.

När ljus passerar genom ett prisma bryts det i ett regnbågsspektrum. Olika våglängder av ljus får färg och blir synliga tack vare glasets påverkan. På samma sätt tänker jag att teknologier kan ”bryta” osynliga diskurser och göra dem synliga. Teknologier artikulerar outtalade meningar, belyser kulturella värderingar och förstärker subtila idéer. Genom att studera teknologiska objekt kan vi synliggöra de diskursiva konturer som omfamnar oss. Och det ger oss de ord som krävs för att utmana dem. Jag forskar om medicinska teknologier och materiell-diskursiva praktiker kring kroppen. Jag använder teoretiska verktyg från feministiska vetenskapsstudier och känner mig hemma i mötet mellan teknik och samhällsstudier (STS) och medicinsk sociologi. 

Publikationer

2023

Sofia Thunberg, Ericka Johnson, Tom Ziemke (2023) Investigating healthcare workers' technostress when welfare technology is introduced in long-term care facilities Behavior and Information Technology Vidare till DOI
Ericka Johnson (2023) Robotics Research and Teaching with a Feminist Lens
Katie Winkle, Donald McMillan, Maria Arnelid, Madeline Balaam, Katherine Harrison, Ericka Johnson, Iolanda Leite (2023) Feminist Human-Robot Interaction: Disentangling Power, Principles and Practice for Better, More Ethical HRI Proceedings of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, s. 72-82 Vidare till DOI
Katherine Harrison, Ericka Johnson (2023) Affective Corners as a Problematic for Design Interactions ACM Transactions on Human-Robot Interaction, Vol. 12, Artikel 41 Vidare till DOI
Maria Eidenskog, Ola Leifler, Johanna Sefyrin, Ericka Johnson, Mikael Asplund (2023) Changing the world one engineer at a time - unmaking the traditional engineering education when introducing sustainability subjects International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 24, s. 70-84 Vidare till DOI

Böcker

A Cultural Biography of the Prostate

What contemporary prostate angst tells us about how we understand masculinity, aging, and sexuality.

Omslaget på boken

Om boken

Vi lider alla av ett akut fall av prostataångest. Män oroar sig för sina egna prostator och andras nära dem, kvinnor oroar sig för prostatan hos de män de älskar. Prostatan - en körtel som ligger direkt under urinblåsan - lurar på periferin av många mäns hälsoproblem.

Som ett föremål för ångest går det utöver det medicinska och påverkar hur vi förstår maskulinitet, åldrande och sexualitet. I "A Cultural Biography of the Prostate" undersöker Ericka Johnson vad vi tror att prostatan är och vad vi använder prostatan för att tänka på, undersöker den i historiska, kulturella, sociala och medicinska sammanhang.

Läs mer om boken här.

 

Video där Ericka Johnson berättar om boken

Video 

Forskning

Nyheter

Hand som håller i en spegelskärva som visar ett öga

Människan i medicinen

Människan i medicinen är en utställning om medicinsk humaniora och lyfter aktuella forskningsprojekt. Utställningen visas på biblioteket, Campus Norrköping.

I media

Piller för att öka kvinnors sexlust?

"I USA har läkemedelsverket FDA har nu godkänt ett piller som ska öka kvinnors sexlust. Läkemedlet har kallats ett "viagra för kvinnor", men det påverkar inte någon kroppslig funktion som Viagra gör hos män, utan ska istället öka lusten till sex genom att påverka signalsubstanser i hjärnan. Läkemedlet är inte godkänt i Sverige ännu." Hör  Ericka Johnson, lektor i teknik och social förändring intervjuas i Studio Ett, SR.
Till intervju

Gendering Drugs
Feminist Studies of Pharmaceuticals

"On the frontier of feminist technoscience research, Ericka Johnson’s collaborative project Gendering Drugs: Feminist Studies of Pharmaceuticals (Palgrave Macmillan, 2017) explores how the gendered body is produced in and by medical technologies". Hör Ericka Johnson intervjuas av Taylor Fox-Smith, Macquarie University och the United States Studies Centre in Sydney, Australia i podcast, New Books Network.
Till intervju

Podd

Temapodden

Kropp och kroppslighet är temat för det fjärde avsnittet av Temapodden. Nyligen startades nämligen ett nytt centrum för medicinsk humaniora och bioetik vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings Universitet. På det nystartade centrumet forskar man om människan i mötet med biomedicin och vård från en mängd olika perspektiv.
Pod

Fakultet

Det finns en oro för prostatan bland många män. Oron handlar om sjukdom, ålderdom och om vilka begränsningar som prostatabesvär medför. Det är de allra innersta rädslorna det gäller. De som man inte pratar öppet om. Hör Ericka Johnson, professor i Genus och samhälle vid Linköpings universitet och aktuell med en ny bok om prostatan.
Pod

Handledning

Relaterade forskare

Organisation