erijo72

Ericka Johnson

Professor

Vad blir en för patient och för människa när en träffar en läkare, blir undersökt, får en sjukdomsdiagnos eller börjar en behandling. Och så undrar jag hur moderna medicinska teknologier spelar in i det sjukdomslandskapet en blir en del av.

Jag forskar om medicinska teknologier och materiell-diskursiva praktiker kring kroppen. Jag använder teoretiska verktyg från feministiska vetenskapsstudier och känner mig hemma i mötet mellan teknik och samhällsstudier (STS) och medicinsk sociologi. 

När ljus passerar genom ett prisma bryts det i ett regnbågsspektrum. Olika våglängder av ljus får färg och blir synliga tack vare glasets påverkan. På samma sätt tänker jag att teknologier kan ”bryta” osynliga diskurser och göra dem synliga. Teknologier artikulerar outtalade meningar, belyser kulturella värderingar och förstärker subtila idéer. Genom att studera teknologiska objekt kan vi synliggöra de diskursiva konturer som omfamnar oss. Och det ger oss de ord som krävs för att utmana dem. Jag forskar om medicinska teknologier och materiell-diskursiva praktiker kring kroppen. Jag använder teoretiska verktyg från feministiska vetenskapsstudier och känner mig hemma i mötet mellan teknik och samhällsstudier (STS) och medicinsk sociologi. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

I media
Visa/dölj innehåll

Piller för att öka kvinnors sexlust?

"I USA har läkemedelsverket FDA har nu godkänt ett piller som ska öka kvinnors sexlust. Läkemedlet har kallats ett "viagra för kvinnor", men det påverkar inte någon kroppslig funktion som Viagra gör hos män, utan ska istället öka lusten till sex genom att påverka signalsubstanser i hjärnan. Läkemedlet är inte godkänt i Sverige ännu." Hör  Ericka Johnson, lektor i teknik och social förändring intervjuas i Studio Ett, SR.
Till intervju

Gendering Drugs
Feminist Studies of Pharmaceuticals

"On the frontier of feminist technoscience research, Ericka Johnson’s collaborative project Gendering Drugs: Feminist Studies of Pharmaceuticals (Palgrave Macmillan, 2017) explores how the gendered body is produced in and by medical technologies". Hör Ericka Johnson intervuas av Taylor Fox-Smith, Macquarie University och the United States Studies Centre in Sydney, Australia i podcast, New Books Network.
Till intervju

Prostatafilmen

Prostatafilmen är ett resultat av samarbetet mellan LiU-projektet "'Det ständiga gisslet" med forskningsledaren Ericka Johnson och Stockholms Mansmottagning.

 

 

Handledning
Visa/dölj innehåll

Relaterade forskare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll