Multi-modal bildbehandlingsteknik av hud

Bild på djupupplöst kvantifiering av fluorescens i huden.

I dessa projekt utvecklar vi flera modifierade metoder som kombinerar SFDI-metoder med andra optiska metoder, såsom diffus korrelationsspektroskopi (DCS), optisk koherenstomografi (OCT) och fluorescensavbildning.

(Vänster): Foto av frisk hud, inom bläckmarkörerna är lokal ALA applicerad. (Mitten): bredbild av lokal läkemedelsdistribution in vivo. (Höger): kvantitativ läkemedelspenetration och distribution i vävnad, fem timmar efter topikal applicering. 

Vi undersöker strategier baserade på ljustransportmodeller som karakteriserar de spektrala absorptions- och spridningsegenskaperna i vävnad för att bättre förstå och tolka vävnad med den kompletterande informationen av dessa andra modaliteter. Syntesen av dessa olika tekniker förbättrar djupkänsligheten samtidigt som den utökar panelen av vävnadsegenskaper som icke-invasiva optiska tekniker kan komma åt.

Mer information om dessa projekt finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Organisation