Fotografi av Rolf Saager

Rolf Saager

Universitetslektor

Min forskning fokuserar på att utveckla metoder och instrument för spektroskopi, modeller av ljustransport i vävnad, avbildning av vävnader samt att skapa icke-invasiva kliniska verktyg för detektering, övervakning och behandling av hudsjukdomar.

Kvantitativ biomedicinsk avbildning och spektroskopi inom dermatologi och sårläkningsprocesser.

”Spatial Frequency Domain Imaging/spectroscopy” (SFDI/S) är en relativt ny teknik med flera värdefulla egenskaper i egenskap av generell mätplattform: låg kostnad, kvantitativ optisk kontrast, djupselektiv och spatiellt skalbar. Genom att mäta och analysera remitterat ljus från vävnad som projiceras med ett sinusformat ljusmönster. Metod kan kvantifiera den effektiva modulationsöverföringsfunktionen (MTF) för ett diffust optiskt system (i detta fall: vävnad) och avspeglar av de optiska parametrarna absorption och spridning.

Publikationer

2022

2021

Forskning

Organisation

Nyheter