Biomedical Imaging and Spectroscopy; Clinical Instrument Translation (BISCIT)

Foto på forskargruppen BISCIT.
BISCIT.

Vårt forskningsfokus är att utveckla metoder och instrument som främjar spektroskopi, ljustransportmodellering och avbildning av vävnad. Dessutom vill vi skapa kvantitativa, icke-invasiva verktyg för klinisk upptäckt, övervakning eller behandling av hudsjukdomar och skador.

Metoder för kärnavbildningar och tekniker

Bildsystemen och metodologierna som utvecklats i denna grupp är alla baserade på en grundläggande optisk teknik för att karakterisera och kvantifiera optiska parametrar från mycket spridda media som från vävnad, så kallad Spatial Frequency Domain Imaging/Spectroscopy (SFDI/S). Detta är en relativt ny teknik som har flera tilltalande attribut som generell mätningsplattform; låg kostnad, kvantitativ i optisk kontrast, selektivt djup och rumsligt skalbart.

Vårt laboratorium utvecklar spektroskopiska metoder på ett sätt som exploaterar molekylkänsligheten, kvantifieringen och icke-invasiviteten hos SFDI/S. Samtidigt utökas den rumsliga upplösningen och djupets selektivitet genom användningen av nya framsteg inom bildteknologi (t.ex. snapshot-hyperspektrala bilder) och tryckavkänning (t.ex. enstaka pixelavbildare), såväl som nya beräkningsmetoder och modeller för ljustransport för att översätta dessa teknologier till kliniska miljöer.  

(Vänster): Kliniskt foto av biopsi från hud, 2 veckor efter; (mitten): den bestämda absorptionskoefficienten vid 630 nm som är relaterad till hemoglobinkoncentrationer, melanin, vatten, lipid, karotenoider; (höger): den reducerade spridningskoefficienten vid 630 nm, relaterad till subcellulära föremål och kollagenstrukturer.

Kliniska applikationer och distribution

Den primära drivkraften i vår forskning är inriktad på applikationer och samarbeten som syftar till att tillgodose ouppfyllda behov i antingen primärt dermatologiska eller modeller av sjukdomar i prekliniska(smådjurs)miljöer. Detta i form av:

  1. huddiagnostik
  2. att avancera ljusbaserade terapier
  3. att övervaka strukturella förändringar i vävnad som svar på intervention, terapi och sårläkning

BISCIT forskningsprojekt

Seminarium

Development and evaluation of cell-based therapies for skin wounds

Seminarium vid IMT, 18 mars 2021.

Gruppmedlemmar

Organisation