Nationell konferens i pedagogiskt arbete

Kåkenhus Campus Norrköping.
Peter Modin

Praktiknära forskning inom pedagogiskt arbete är temat för nästa nationella konferens som äger rum den 16-17 augusti 2023 på Campus Norrköping. En förkonferens för doktorander sker den 15-16 augusti. 

Det är tolv år sedan första nationella samlingen för forskning i pedagogiskt arbete gick av stapeln i Norrköping. Sedan dess har pedagogiskt arbete konsoliderats som forskningsämne, samtidigt som fältets förankring i utbildningspraktikens och samhällets ständiga förändring har drivit på för utveckling och förnyelse. Hur tar forskare sig an de utmaningar som kommer med ständigt skiftande förutsättningar inom utbildningens vardag?

Det övergripande temat för konferensen är hur praktiknära forskning görs inom den föränderlighet som hör till pedagogiskt arbete.

I samband med konferensen hålls en förkonferens för doktorander. Förutom att behandla konferensens övergripande tema kretsar förkonferensen kring utmaningar och möjligheter i pedagogiskt arbete utifrån fältets kontinuitet och förändring. Förkonferensen ger möjlighet för doktorander från olika lärosäten att mötas, utbyta erfarenheter och utvecklas som forskare i pedagogiskt arbete. Doktorander kommer få presentera sina abstracts tillsammans med seniora forskare under den huvudsakliga konferensen.

Konferensen är ett forum där forskare och doktorander presenterar och diskuterar aktuell forskning. Vi välkomnar också lärare, skolledare och andra praktiker med skolutvecklande uppdrag.

Där så är lämpligt ser vi gärna att presentationer knyts till konferensens övergripande tema, men välkomnar även studier som på andra sätt adresserar frågor om det pedagogiska arbetets villkor och vardag.

Intresseanmälan och inlämning av abstracts sker under februari. I slutet av mars ges information om vilka abstracts som antas för presentation och registrering öppnar.
Konferensen kommer att äga rum den 16-17 augusti, 2023 vid Linköping universitet, Campus Norrköping. Förkonferensen för doktorander sker den 15-16 augusti.


Viktiga datum och anmälan

Viktiga datum

1 februari: Anmälan och inlämning för abstracts börjar
28 februari: Anmälan och inlämning för abstracts stänger
31 mars: Registrering öppnar
15-16 augusti: Förkonferens för doktorander
16-17 augusti: Konferens i pedagogiskt arbete

Anmälan

Anmäl intresse genom att lämna in abstracts på här.

Mer information om format på abstracts finns att hitta via länken.

Kontakt

Organisation