Nationell konferens i pedagogiskt arbete

Kåkenhus Campus Norrköping.
Peter Modin

Utmaningar och möjligheter för pedagogiskt arbete är temat för nästa nationella konferens som äger rum först i augusti 2023.

Det är tio år sedan första nationella samlingen för forskning i pedagogiskt arbete gick av stapeln i Norrköping. Under dessa år har pedagogiskt arbete konsoliderats som forskningsämne, samtidigt som dess förankring i en föränderlig utbildningspraktik inom ett lika föränderligt samhälle ständigt drivit utveckling och förnyelse. Temat för konferensen blir därför utmaningar och möjligheter för pedagogiskt arbete i skärningspunkten mellan stabilitet och förändring.

Konferensen är ett forum där forskare och doktorander presenterar och diskuterar aktuell forskning. Vi välkomnar också lärare, skolledare och andra praktiker med skolutvecklande uppdrag.

Vi ser gärna att presentationer knyts till konferensens övergripande tema, där så är lämpligt, men välkomnar även studier som på andra sätt adresserar frågor om det pedagogiska arbetets villkor och vardag.

På grund av det fortsatt osäkra pandemiläget kommer konferensen att äga rum först i augusti 2023. Temat kommer dock att vara detsamma. Hemsidan uppdateras fortlöpande med information.


Kontakt Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll