Nationell konferens i pedagogiskt arbete

Kåkenhus, Norrköping.
Kåkenhus, Norrköping. Peter Modin

Praktiknära forskning inom pedagogiskt arbete var temat för den nationella konferensen som ägde rum den 16-17 augusti 2023 på Campus Norrköping. Innan träffades doktorander på en förkonferens.

Det är tolv år sedan första nationella samlingen för forskning i pedagogiskt arbete gick av stapeln i Norrköping. Sedan dess har pedagogiskt arbete konsoliderats som forskningsämne, samtidigt som fältets förankring i utbildningspraktikens och samhällets ständiga förändring har drivit på för utveckling och förnyelse. Hur tar forskare sig an de utmaningar som kommer med ständigt skiftande förutsättningar inom utbildningens vardag? Det övergripande temat för konferensen var hur praktiknära forskning görs inom den föränderlighet som hör till pedagogiskt arbete.

 

Förkonferens för doktorander 15-16 Augusti

I samband med konferensen anordnades en förkonferens för doktorander. Förkonferensen anordnades som en del i forskarutbildningskurser om pedagogiskt arbete, men var även öppen för doktorander inom andra fält. Förkonferensen var dock inte enbart en del i en kurs utan en möjlighet för doktorander att utbyta erfarenhet och bygga nätverk.

Om organisatören

Konferensen anordnades av forskningsmiljön PAN, Pedagogiskt Arbete Norrköping. Vår forskning är brett diskursorienterad och förankrad i konstruktivistisk teoribildning. Gemensamt för flertalet forskare är intresset för fältnära analyser av utbildningens praktik. Våra medarbetare representerar olika akademiska discipliner. Därför kännetecknas forskningsmiljön av mångfald, både vad gäller teoretiska som metodologiska perspektiv. Forskningen har en tvärvetenskaplig ansats med problemorienterade och tematiskt utformade projekt. Forskningsprojekten vid pedagogiskt arbete riktas mot utbildningssektorns olika institutioner, främst förskola, fritidshem och skola men även högre utbildning mot profession, särskilda ungdomshem, film och teater samt skolinspektion.

Campus Norrköping huserar mitt i centrala Norrköping, i det anrika industrilandskapet. Med utsikt över Motala ström befinner sig lokalerna i de gamla industribyggnader som ger staden dess unika prägel. Konferensen i pedagogiskt arbete äger rum i de gamla industrilokalerna Kåkenhus och Kopparhammaren.

Schema

Förkonferens för doktorander

15 augusti

13:00-14:30 Inledning och föreläsning
14:30-15:00 Fika och mingel
15:00-15:45 Panelsamtal
16:00-17:30 Workshop
18:00 Middag

16 augusti

8:00-9:30 Workshop
10:00-11:30 Workshop
12:00-13:00 Avslutande lunch

Konferens i pedagogiskt arbete

16 augusti

13:15 Konferensen invigs
13:30-14:30 Key note
15:00-16:20 Parallella sessioner, 4 presentationer per session
16:30-18:00 Parallella sessioner
19:00 Middag

17 augusti

9:00-10:15 Parallella sessioner
10:30-12:00 Parallella sessioner

Kontakt

Organisation