Fotografi av David Rapp

David Rapp

Doktorand

I min forskning intresserar jag mig för mötet mellan barn och populärkultur på fritidshemmet.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag vilken roll populärkulturen har i barns sociala liv på fritidshemmet.

Populärkulturen finns överallt idag. Den sprider sig med hjälp av medieteknologier som internet och tv, men syns även på våra kläder, leksaker och i vad vi pratar om. Barn och unga påverkas lika mycket som vuxna och digitaliseringen av samhället har lett till förändringar i konsumtionen av populärkultur och därpå förändringar i vad barndom innebär. 

Fritidshemmet ska ge eleverna en meningsfull fritid, där barns inflytande och möjlighet till att själva bestämma över sin fria tid är viktiga inslag. I min forskning vill jag undersöka vad som händer i mötet mellan barn, populärkultur och pedagogisk verksamhet. 

Forskning

Organisation