Patents as Scientific Information 1895-2020 (PASSIM)

Glödlampor
Foto: William M. Vander Weyde

Passim har pågått 2017-2022. Forskningen handlar om patent som en del av den vetenskapliga infrastrukturen. Projektet är finansierat med 22 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådets mest prestigefulla anslag, ERC Advanced Grant.

Patents as Scientific Information 1895-2020 (PASSIM) undersöker själva grundbulten i patenträtten: offentliggörandet. Den historiska utvecklingen av offentliggörandet och dess konsekvenser för det framväxande informationssamhället står i centrum. Den historien börjar i slutet av 1800-talet och involverar olika nätverk, framväxten av en ny expertis och relationer till andra texter, bland annat vetenskapliga artiklar.

Mer information om projektet finns. Byt språkversion på denna sida till engelska.

ERC European Research Council

Kontakt

Media och artiklar