10 oktober 2022

Patent kan påverka människors tillgång till läkemedel eller medicinsk utrustning, vilket får konsekvenser för folkhälsan världen över. Vid en konferens samlades forskare, studenter och organisationer för att dela kunskap om de problem som uppstår i skärningspunkten mellan läkemedelspatent och global hälsa.

– Det här är ett brådskande problem för internationell politik och mänskliga rättigheter, säger Marc Stuhldreier, postdoktor vid Linköpings universitet och en av organisatörerna.

Vid konferensen, som hölls 12–13 september i Norrköping, lyftes olika frågor kopplade till immateriella rättigheter, global hälsa och mänskliga rättigheter. Hur påverkar patent och reglering läkemedels tillgänglighet? Får de samhällen som är i störst behov ta del av den medicinska utvecklingen? Och hur kan FN agera globalt för att skydda mänskliga rättigheter kopplat till hälsa?En man står vid ett podium och talar. Bakom honom syns en presentationsbild på en stor skärm.Emmanuel Kolawole Oke, Edinburgh Law School, var en av konferensens talare. Han fokuserade på lokal produktion av medicin.

Hur patent påverkar människors tillgång till medicin har diskuterats länge, men framför allt hamnat i fokus sedan 1995 och Trips-överenskommelsen, som reglerar handelsfrågor vad gäller immaterialrätt. Den innebar att det blev svårare för speciellt utvecklingsländer att få tillgång till läkemedel, säger Marc Stuhldreier.

– Det här problemet har tagits upp i otaliga debatter inom akademin och olika internationella forum under åren. Under coronapandemin har det dock blivit tydligt att de här debatterna varit fruktlösa. Till och med i en global pandemi har industrialiserade länder hindrat försöken att förbättra situationen för utvecklingsländer.

Just coronapandemin var i fokus för en av talarna. Fatima Hassan, från sydafrikanska Health Justice Initiative, lyfte hur immaterialrätt kan hindra att liv räddas under en pandemi. 

Även i krig blir frågan om immaterialrätt central, där civilsamhället tillgång till sjukvård hindras. Olga Gurgula, vid Brunel University, talade om Rysslands krig i Ukraina och hur tillgången på livsviktig medicin påverkas.

Huvudtalaren, Graham Dutfield från University of Leeds, talade om hur den internationella debatten om ursprungsbefolkningars rättigheter ofta handlar om immaterialrätt, och därmed skymmer andra viktiga frågor som rör ursprungsbefolkningar.

Vid konferensen deltog forskare från olika universitet, internationella och nationella organisationer och studenter från kandidatprogrammet i Globala studier vid Linköpings universitet.

Ett av målen var att skapa ett tvärvetenskapligt forum där forskare, aktivister inom området och studenter fick möjlighet att mötas, menar Marc Stuhldreier.

Konferensen organiserades av Marc Stuhldreier och Martin Fredriksson i samarbete med projektet Passim (Patents as Scientific Information) och Institutionen för kultur och samhälle. Det finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer om konferensen på Passims blogg.

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.